Förenklat jakttillstånd för funktionsvarierade jägare på terrängfordon ger likhet

Regeringen har ändrat i jaktförordningen och öppnar nu för viss jakt där skytten sitter på ett avstängt terrängfordon. Tillståndsprövningen för detta ska förenklas med regler som inte kan tolkas olika över landet.

Bra tycker både Neuros förbundsordföranden Lise Lidbäck och Neuromedlemmen Rikard Södergren, som är tillgänglighetsansvarig på Svenska Jägareförbundet.

Den svenska regeringen har tagit beslut om en ändring i jaktförordningen som ska underlätta för jägare med funktionsnedsättning att jaga.

- Det här är en viktig rättighetsfråga. Jakt ska vara tillgängligt för alla och självklart även för jägare med funktionsnedsättning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och fortsätter:

- Även om huvudregeln i svensk jakträtt är, att jakt från motordrivet fordon är förbjuden, måste jakt kunna vara tillgängligt även för rullstolsburna jägare med bestående funktionsnedsättning.

Lise Lidbäck ordförande för Neuro (Neuroförbundet) håller med om den ansvarige ministerns hållning och inställning:

- Som Neuros vision lyder; "Vi vill se ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra", säger Lise Lidbäck.

Tillgänglighetsansvarig jägare positiv

Rikard Södergren är ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Svenska Jägareförbundet och den förändring som nu sker i Jaktförordningen har han och det förbundet jobbat för under många år.

- Förändringen i jaktförordningen kommer att göra det enklare för jägare med funktionsnedsättning att jaga samma vilt som sina jaktkamrater, säger Rikard Södergren som också är medlem i Neuro (Neuroförbundet).

- Länsstyrelserna har tidigare tolkat lagtext olika. Det har gjort att vissa län har gett dispens och andra har inte gjort det.

Tydlighet ska förhindra tolkningar

- Nu anges det tydligt att länsstyrelsen får ge dispens att från motorfordon få jaga viltarter som är speciellt markerade i Artskyddsförordningen, som till exempel skogshare, alla vilda fåglar och bäver med flera. Det är positivt att man tar det här beslutet så att de län som tidigare inte givit dispens kan göra det nu, säger Rikard Södergren och reder ut begreppen:

I Sverige har vi jaktbara stammar av vilt som finns upptagna i Artskyddsförordningen. En jägare med funktionsnedsättning, som nyttjar motorfordon vid jakten, måste därför söka dispens hos länsstyrelsen för att få jaga dessa arter, exempelvis skogshare, tjäder och björn.
För att komma till rätta med denna diskriminering har regeringen nu fattat beslut om en ändring i jaktförordningen. 

Har ständigt behövt söka dispens

- Det är bra att regeringen nu tar ett första steg att minska diskrimineringen av jägare med funktionsnedsättning, säger Rikard Södergren, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Svenska Jägareförbundet.

Förbundet har arbetat under lång tid för att få bort de regler som diskriminerar jägare med funktionsnedsättningar. Behovet av dispens för att jaga samma arter som sina jaktkamrater är en av de frågor där förbundet krävt ändringar.

- Detta är en viktig principiell markering av regeringen.

En diskrimineringsfråga för jaktintresserade

De flesta länsstyrelserna har lämnat dispenser. Så i praktiken har det fungerat ganska bra, förutom i de nordligaste länen där man inte lämnat dispenser i samma utsträckning. Att människor med ett handikapp måste göra mer än andra jägare, för att få jaga samma viltarter, är diskriminerande. Svenska Jägareförbundet välkomnar därför ändringen, säger Rikard Södergren. Han är Jägareförbundet ansvarig för tillgänglighetsfrågor och medlem i Neuro och arrangerar besöksdagar i naturreservat i Örebro län i samarbete med Neuro Örebro län och andra organisationer. 

Trots den positiva nyheten ser han ytterligare hinder för honom och andra med funktionsvariation som måste undanröjas för rättvisa jaktförhållanden:

Terrängkörningslagen måste också ändras
- Tyvärr finns det fler diskriminerande regler som måste ändras. Bland annat måste en jägare, som behöver en fyrhjuling för att kunna jaga, söka tillstånd hos alla länsstyrelser där jakten ska bedrivas. Blir jag inbjuden till jakt i ett annat län, än det jag bor i, måste jag först söka och få tillstånd. Annars får jag inte jaga. För att slippa dessa tillstånd behövs en ändring av terrängkörningslagen. 

- Det finns en pågående utredning som sak titta på detta. Så vi har gott hopp om att vi kommer få ordning på detta också, tyvärr tar allting sånt här lång tid, men vi kämpar vidare, säger Rikard Södergren.

Alla människors rätt till delaktighet

Enligt förbundsordförande Lise Lidbäck är Neuros ståndpunkt i denna fråga att alla människor skall ges möjlighet att vistas i naturen och få bedriva sina intressen utifrån sina egna förutsättningar:

- Onödig byråkrati och diskriminerande lagstiftningar får aldrig stå i vägen, hävdar Lise Lidbäck ordförande för Neuro och fortsätter:

- För de av Neuros medlemmar som har jakt som fritidsintresse, kommer regeringens beslut förhoppningsvis att underlätta möjligheterna till jakt och också skapa större möjligheter till delaktighet. För mig handlar det helt enkelt om att alla människor har rätt till delaktighet och rörelsefrihet och den kampen fortsätter, betonar Lise Lidbäck.

Motorn avstängd i minst fem minuter

Förändringen i jaktförordningen ska underlätta för jägare med funktionsnedsättning att få jaga från ett terränggående fordon, som till exempel en så kallad fyrhjuling. I dag gäller vissa förutsättningar för att få undantag från huvudregeln, om att jakt från motordrivet fordon är förbjuden.
Regeringen föreslår att en ändring görs i jaktförordningen så att personer med funktionsnedsättning får en förenklad tillståndsprövning när de vill jaga vilda fåglar och arter som skyddas av art- och habitatdirektivet från ett motordrivet fordon. En förutsättning för jakten är att motorn varit avstängd i minst fem minuter.

Text & foto: Håkan Sjunnesson / Neuro.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson