En plånbok med pengar i. Foto.
Neuros ordförande Lise Lidbäck: "Vi på Neuro kommer att fortsatt noggrant bevaka utvecklingen och tillse att våra medlemmar får sina rättigheter tillgodosedda!" Foto: Pixabay.

Ersättningen för riskgrupper förlängs

Regeringen och januaripartierna har kommit överens om att förlänga ersättningen för personer i riskgrupper som hotas att bli allvarligt sjuka om de smittas av covid-19. Förlängningen gäller till och med 31 mars nästa år.

Neuro har ända sedan pandemistarten i mars arbetat hårt för införande av smittskyddspenning.

- Det är av oerhört stor vikt att personer som riskerar att utveckla svår sjukdom vid covid-19 ges möjlighet att skydda sig mot smitta, när inte Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan efterlevas, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck i en kommentar och fortsätter:

- Vi har från början varit mycket kritiska till det korta tidsperspektiv som beslutet om införande av smittskyddspenning omfattade. Så även till den långa tid som hann förflyta innan det gick att ansöka om ersättningen. När Regeringen gick ut med att ersättningen endast skulle gälla till och med 31 december 2020, trots snabbt ökande smittspridning över hela landet, så reagerade vi och andra patientorganisationer starkt på beskedet.

Mot den bakgrunden välkomnar Neuro nu att Regeringen har tänkt om och förlängt möjligheten till ersättning till 31 mars 2021.

- Vi förutsätter också att man förlänger denna tid ytterligare om så krävs, säger Lise Lidbäck.

Stor utmaning att skydda de mest utsatta

För två veckor sedan beslutade Folkhälsomyndigheten att samma smittskyddsrestriktioner skulle gälla alla svenska medborgare. De särskilda restriktionerna för riskgrupper togs bort.

- Detta innebär att vi alla nu måste ta ett extra stort ansvar för att minimera smittspridning och för att skydda de mest utsatta. Den som är i arbetsför ålder, riskerar svår sjukdom och som inte ges möjlighet att följa restriktionerna skall enligt vår uppfattning ha rätt till smittskyddspenning till dess ett verksamt vaccin finns tillgängligt och allmän smittspridning inte längre föreligger, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck.

Tillgång till smittskyddsersättning till de mest utsatta grupperna ligger i hela samhällets intresse och är något vi alla tjänar på.

- Vi på Neuro kommer att fortsatt noggrant bevaka utvecklingen och tillse att våra medlemmar får sina rättigheter tillgodosedda!