Bokomslag med en läkarfigur gjord i lera. Illustration.
Efter läsningen är man inspirerad av författarens entusiasm inför forskningen, neurologin och livet. Boken väcker tankar om vad det innebär att vara läkare och om sjukvårdens utveckling. Illustration: ekstromgaray.se

En neurologiprofessors memoarer

Underhållande och tankeväckande läkarmemoar. Författaren Sten-Magnus Aquilonius tillhör en gyllene generation i svensk medicinhistoria. Forskning och klinik samspelade väl och svensk neurovetenskap låg i internationell framkant. Boken är en guldgruva för den med intresse för persongalleriet i svensk neurologi och viktig som dokumentation av specialitetens historia.

Barndomen inleder berättelsen. Kriget och Per-Albin Hansson finns i kulissen. Skolminnen skildras i varm ton, men flera episoder skulle nog både skolinspektion och lärarförbund se allvarligt på i dag. Studietiden vid Karolinska institutet följs av nedslag i livet som läkare. Via underläkarvikariat och allt säkrare förordnanden nås slutligen professur och klinikchefskap.

Sten-Magnus Aquilonius »Längs drömstigen – en neurologiprofessors upplevelser och funderingar« är en läsvärd läkarmemoar, särskilt för den som är intresserad av neurologi.

Antalet forskningsprojekt Sten-Magnus Aquilonius drivit, inte sällan ända till innovativ behandling, förbluffar. Huntingtons och Parkinsons sjukdomar, ALS och dystoni är några områden.