Foto: TT/SVT, montage Håkan Sjunnesson Neuro

"Den som behöver vaccinationskyddet mest, ska få det först"

"Det är med stor förvåning som vi tar emot den nya vaccinationsstrategin. "Den som behöver vaccinationskyddet mest, ska få det först". Det hävdar ordföranden för Neuro, Lise Lidbäck.

Lise Lidbäck är ordförande för Neuro Lise Lidbäck Neuro. Foto: Håkan Sjunnessonoch hon är kritisk till Folkhälsomyndighetens förändrade princip för Sveriges vaccinationsstrategi, gällande covid- 19-vaccineringen (presenterad den 4/2-2020):
"På Folkhälsomyndighetens hemsida står följande text: "Den som har störst behov av skydd mot covid- 19 ska erbjudas vaccinet före den, som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död".

Detta har vi tolkat som att den som personligen löper störst risk skall ha tillgång till vaccinet först. Nu kan vi alltså konstatera att riskgrupper under 65 år och som kan riskera allvarlig sjukdomsutveckling hamnar näst sist i vaccinationsprioriteringen. Dessa personers tillstånd har ansetts vara tillräckligt allvarliga för att införa statlig smittskyddsersättning. Många har suttit i karantän i snart ett år.

Inte acceptabelt!

Det senaste året har vi haft många kontakter med såväl beslutsfattare som myndigheter. Vi har tillsammans med övriga patient- och brukarrörelsen med få undantag, hållits utanför i de olika beslutsprocesserna. Det är tydligt att patient- och brukarerfarenheter viktas lågt i pandemitider och att nyttoprincipen i många fall tillåts gå före behovsprincipen. För det är flera grupper som prioriteras före riskgrupper under 64 år som ges förtur till vaccinet och som inte riskerar egen allvarlig sjukdom. Det är inte acceptabelt! Sveriges vaccinationsstrategi måste fokusera på den som har störst behov av skydd mot covid-19!"

Lise Lidbäck
Förbundsordförande Neuro

 

Så här rapporterar SVT-nyheter om Folkhälsomyndighetens nya prioritering kring covid- 19-vaccinationerna

Folkhälsomyndigheterna uppdaterar rekommendationerna gällande prioriteringsordningen för kommande vaccinationer. Nu inkluderas alla personer över 65 i det som kallas fas två, tidigare låg gränsen vid 70 år.

Över en kvarts miljon svenskar har nu fått minst en vaccindos. I februari och mars väntas ytterligare 2,2 miljoner doser levereras till Sverige.

Fler inkluderas i fas två
Folkhälsomyndigheten har delat in de kommande vaccinationerna i fyra faser och uppdaterat rekommendationerna gällande dessa.

I fas ett ingår, precis som tidigare, personer på särskilda boenden för äldre samt personer med hemtjänst, deras hushållskontakter och vård- och omsorgspersonal.

Däremot inkluderas fler personer i det som kallas fas två.

Här ingår nu alla över 65 år, tidigare har gränsen gått vid 70 år. I fas två ingår också personer med vissa medicinska tillstånd, som dialys och transplanterade samt deras hushållskontakter. Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ingår också i fas två.

Två miljoner i fas tre
Fas tre omfattar totalt närmare två miljoner människor... (Läs och se mer via länken nedan)

 

 

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!