Ett rullstolshjul med en hand på. Foto.
Foto: Peder Björling.

”Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning”

Årliga hälsoundersökningar behöver erbjudas personer med funktionsnedsättning, skriver debattörer från bland annat Funktionsrätt (där Neuro ingår), Vårdförbundet och Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin på Dagens Medicin debatt.

Hälso- och sjukvården är ojämlik, inte bara mellan regioner utan också mellan individer. Personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar har ofta sämre möjligheter till god vård än andra. Coronapandemin har förstärkt de ojämlikheter som funnits länge. Nu är det är hög tid att åtgärda detta.