Sjuksköterska som tar blodtryck på en patient. Foto.
Trots stora vårdbehov har det fram tills nu inte funnits några specialistsjuksköterskor med inriktning mot neurosjukvård. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

De första specialistsjuksköterskorna inom neurosjukvård har examinerats

Efter två års studier på halvtid examineras nu den första kullen från specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot neurosjukvård vid Göteborgs universitet. Denna inriktningen för specialistsjuksköterskeprogrammet finns bara i Göteborg, och har inrättats som ett svar på behov från sjukvården.

Utbildningen ger både bred och djup kunskap kring personer med neurologisk diagnos utifrån en personcentrerad och nära vård.

Avancerad sjukvård ställer krav på kompetens

Det sker en snabb utveckling inom neurologi, neurokirurgi och rehabilitering och därmed också inom neurosjukvården. Eftersom de neurologiska diagnoserna ofta är komplicerade krävs avancerad omvårdnad.

- Grundutbildningen för sjuksköterskor fokuserar väldigt lite på neurosjukvård och det har länge funnits ett kliniskt behov av ökad kunskap hos sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter, säger Anneli Ozanne som är universitetslektor och forskare vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, och ansvarig för denna inriktning av specialistsjuksköterskeprogrammet till sajten Akademiliv.