Foto på person med assistent på promenad
Brukarorganisationerna förkastar LSS-utredningen, även om några ser vissa positiva förslag.

Brukarorganisationer sågar LSS-utredningen och ställer krav på regeringen

Assistanskoll har frågat 10 brukarorganisationer om hur de ser på LSS-utredningens förslag och vad de nu förväntar sig av regeringen och överenskommelsen om assistans med Centern och Liberalerna.

LSS-utredningen föreslog införande av en schablon på 15 tim/vecka för vissa andra personliga behov och borttagen assistans för barn under 16 år och psykiskt funktionshindrade. Samtidigt föreslog den statligt huvudmannaskap för assistans.

Brukarorganisationerna förkastar LSS-utredningen, även om några ser vissa positiva förslag.