Börje Salming och hans familj utsätts för omänskliga omständigheter

I likhet med många andra ALS-patienter utsätts Börje Salming och hans familj för omänskliga omständigheter som bekräftar de stora hålen i trygghetsnäten för den som drabbas av en svår progressiv sjukdom. Inte minst för den som fyllt 65 år.

Varje droppe av värdefull energi ska få användas till det man mest av allt önskar att göra. Den energin ska INTE användas för att kämpa mot byråkratiska regelverk och bristande resurser.