Två pratbubblor och en tummen upp en tummen ner. Illustration.
Vad tycker du? Illustration: Pixabay.

Bidra med dina synpunkter till patientriksdagen!

Patientriksdagen är ett initiativ för ökad delaktighet för patienter. Sedan 2019 har patientriksdagen varit ett forum för engagemang, kunskapsutbyte och påverkan där patientens röst och ökad patientmedverkan står i fokus.

Som en del av patientriksdagen 2021 genomförs en enkät om hur patienter upplever vissa delar av hälso- och sjukvården. Syftet med enkäten är att samla in och belysa patienters erfarenheter för att kunna framföra lärdomarna till hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. Dina svar är mycket värdefulla och det är en möjlighet för dig att ge din syn på hur vården fungerar. Svaren är anonyma och enkäten tar ett par minuter att genomföra.

Patientriksdagen genomförs av Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis.