Bild på blå skylt med två nedåtriktade pilar.
Avvecklingen av vårdvalet i ett läge med stor brist på neurologer riskerar att ytterligare förvärra situationen med långa väntetider.

Avvecklingen av vårdval neurologi drabbar utsatta patienter

Vårdpolitikernas beslut att lägga ner vårdval specialiserad neurologi i Region Stockholm och i stället hänvisa patienter till större enheter som Akademiskt specialistcentrum och akutsjukhus, riskerar att bli väsentligt dyrare och mindre effektivt. Det skriver Tor Ansved, docent, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, verksamhetschef Neurology Clinic Stockholm, i en debattartikel i Dagens Medicin.

Avvecklingen av vårdvalet i ett läge med stor brist på neurologer riskerar att ytterligare förvärra situationen med långa väntetider. 

Detta i ett läge när varje neurolog behövs innerligt väl. Det handlar ju om patientgrupper som är beroende av att få vård i tid. Av det skälet har jag valt att vända mig till den politiska ledningen med en orosanmälan som gäller vårdval specialiserad neurologi, skriver Tor Ansved.

Jag vågar påstå att vi vårdvalsneurologer är väldigt erfarna, jobbar hårt och är kostnadseffektiva. Att öppenvårdsneurologin skulle bli billigare och mer kostnadseffektiv genom att den förläggs till storsjukhusen är tyvärr väldigt naivt att tro. //...//