Björn i sin rullstol på Stadshusets innergård i Stockholm. Foto.
– Turerna kring assistansen har under många år inte varit enkla att följa. Men sedan nödstoppet strax innan valet 2018 har saker gått åt rätt håll, menar Björn Häll Kellerman. Foto: Privat.

”Assistansen bör förstatligas”

, Alfred Skogberg

Hej Björn Häll Kellerman. Du är född med en cp-skada och har personlig assistans sedan barnsben. Vad är det viktigaste som hänt på senare tid inom assistansområdet?

– Turerna kring assistansen har under många år inte varit enkla att följa. Men sedan nödstoppet strax innan valet 2018 har saker gått åt rätt håll. Viktigast på sistone är de utredningar som pågår och nyss har avslutats och som pekar åt det håll som funktionsrättsrörelsen vill och hoppas.

Vad är bakgrunden till varför assistansområdet varit så diskuterat på senare tid?

- För mig har diskussionen pågått mer eller mindre oavbrutet sedan det omtalade regleringsbrevet från dåvarande statsrådet Åsa Regnér (S) till Försäkringskassan 2016, med krav på åtstramningar, nödstoppet efter funktionsrättsrörelsens påtryckningar och de utredningar som följt. Att frågan nu lyfts upp på agendan igen skulle jag tro bottnar i Lars Lööws utredning (om hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap, reds anm) och att coronapandemin nu inte längre kräver en hundraprocentig uppmärksamhet. Det annalkande valet kommer säkerligen att ge ett ytterligare uppsving för frågan, om än i skuggan av krig och pandemi.

Hur ser du på hur Försäkringskassan agerar kring assistansen?

- På sistone verkar det som att Försäkringskassan har mjuknat något och "nyktrat till" kring flertalet socialförsäkringsfrågor, inklusive assistansen. Jag hoppas att detta i kombination med att rörelsen nu har en stabil riksdagsmajoritet från höger till vänster på sin sida kan leda till en tryggare framtid för en av våra viktigaste frihetsreformer.

Vad borde göras?

- Assistansen bör förstatligas för att ge alla assistansberättigade samma möjligheter och förutsättningar att få och kunna använda och leva med hjälp av personliga assistenter. Var du bor ska inte spela någon roll för vilket stöd du får, eller bedöms ha rätt till. Här tycks de pågående utredningarna gå i rätt riktning.