Närbild på en person med andningshjälp genom näsan. Foto.
Den som är över 65 år och inte har några närstående till hjälp, eller är beviljade hjälp i hemmet när det gäller andningshjälp, kan tvingas att välja mellan att stanna kvar på akutsjukhus för att kunna fortsätta att andas, alternativt att åka hem utan andningshjälp. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Alla skall ha rätten att andas hela livet!

Den 1 november 2019 gavs personer med tillhörighet till LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) rätt till personlig assistans med andning.

Hjälp enligt denna lagstiftning beviljas bara till personer under 65 år och under förutsättning att insatsen bedöms som egenvård av behandlande sjukvårdspersonal. Ett stort problem som vi på Neuro har påtalat under mycket lång tid.

Kommunerna avsäger sig sitt lagstadgade ansvar med hänvisning att de inte klarar av uppdraget. Den som är över 65 år och inte har några närstående till hjälp, eller är beviljade hjälp i hemmet när det gäller andningshjälp, kan tvingas att välja mellan att stanna kvar på akutsjukhus för att kunna fortsätta att andas, alternativt att åka hem utan andningshjälp.

Patienter som Leif i reportaget och andra som behöver hjälp med sin andning i hemmet skall inte behöva falla mellan stolarna på grund av att de fyllt 65 år. Vi kommer att fortsätta vår kamp för en rättvis och jämlik behandling oavsett var i landet man bor.

Leifs familj valde att publicera reportaget, trots att Leif gick bort i november förra året, då de ansåg att det var viktigt att problematiken blev känd. Vi sänder vårt varmaste deltagande till Leifs familj.

Lise Lidbäck, ordförande i Neuro.