Lise Lidbäck talar på Norra Bantorget 3 december 2017.

Utredningar måste byggas på fastställda fakta - ingenting annat!

I går redovisades för Regeringen en utredning om assistansersättningens utveckling och marknaden för personlig assistans. I utredningen konstateras bland annat att det förekommer kriminell verksamhet med inslag av människohandel. Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck bloggar om fakta och gissningar när det handlar om personlig assistans.

Det framgår också att utredaren Stig Nilsson uppskattar "assistansfusket" till "någonstans mellan två och uppemot sju procent av den totala omsättningen". Det handlar om mellan 600 miljoner och två miljarder kronor. Detta i sig är verkligen ett anmärkningsvärt stort spann. Dessutom säger utredaren att han lutar sig mot tidigare utredningar (som starkt har kritiserats av såväl expertis som av en enad funktionshinderrörelse) och Försäkringskassans siffror. Faktiska återkrav och skadestånd för 2017 var 79 miljoner, det vill säga knappt en procent )

Maria Persdotter förbundsordförande för RBU som också har en dotter med personlig assistans uttalade sig i gårdagens Svenska Dagbladet: - Min bedömning är att det är ännu en utredning som bygger på lösa spekulationer.

Jag delar hennes bedömning till fullo! Så också hennes farhågor för att assistansreformen skadas av alla spekulationer och gissningar.

Assistansreformen är en av de viktigaste som någonsin har startat i Sverige. Grunden för reformen handlar om att människor med svåra funktionsnedsättningar skall ges möjlighet att leva som andra. Det kan innebära att en familj kan få leva som andra familjer. Det kan innebära en möjlighet att få studera, gå till jobbet, bilda familj och ta en fika bara för att man har lust med det. Listan kan göras lång. Det handlar om livsviktiga saker som jag inte tror att någon av oss skulle vilja vara utan.

Därför blir jag också djupt bekymrad och oroad över dessa ständigt återkommande utredningar som bygger på gissningar och spekulationer. Låt mig vara tydlig: -Kriminalitet är helt oacceptabelt och skall givetvis förebyggas och förhindras. De som begår brott skall straffas för dem. Givetvis för att värna våra gemensamma skattemedel, men framförallt för att värna assistansanvändare och deras anhöriga. Oavsett varifrån de kommer. För låt oss inte göra detta till en fråga med mörkbruna nyanser. All kriminalitet är oacceptabel och finns precis överallt.

För att upptäcka och stävja kriminalitet behövs givetvis utredningar. Men de MÅSTE byggas på väl underbyggda fakta - inte gissningar och spekulationer och det har vi alla rätt att kräva. Inte minst är det extra allvarligt när gissningarna bygger på tidigare gissningar. Några miljarder hit eller dit är inte småpengar.

Tyvärr bidrar också media emellanåt till att gissningar och spekulationer blir till fakta:

I detta inslag berättas det att upp till två miljarder kronor är "försvunna" och att de betalats ut till brottslingar. Sådana här inslag bidrar ytterligare till att skapa en negativ bild i allmänhetens ögon.

Neuroförbundet kommer att fortsätta att kämpa för LSS och rätten till personlig assistans tillsammans med RBU och övriga funktionshinderrörelsen. Vi kräver ett slut på utredningar som bygger på gissningar och spekulationer! Vi kräver väl underbyggda utredningar som på ett ansvarsfullt sätt kan fungera som en vägvisare till en hållbar utveckling för oss alla. Utan Undantag!