Person i permobil sedd bakifrån. En person går bredvid.

Positivt förslag för assistansen!

, Lise Lidbäck

Neuroförbundets insatser tillsammans med en enad funktionshinderrörelse har gett resultat. Regeringen föreslår att nya assistansregler ska börja gälla från och med 1 april 2018. Om 2017 var ett ytterst svart år för assistansreformen, så ser starten på det nya året 2018 lite ljusare ut.

Regeringen har beslutat att tillfälligt ska stoppa de flesta av de sk tvåårsomprövningarna och dessutom införa rätten till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser som de personliga assistenterna behöver ha. Det är en förutsättning för att få livet att fungera för såväl assistansberättigade som för de personliga assistenterna. Omprövningar ska bara göras om det skett förändringar som innebär att rätten till assistansersättning har minskat i omfattning.

Efter kraftfulla protester från en enad funktionshinderrörelse och inte minst ett antal helt orimliga domstolstolkningar har Regeringen äntligen backat och den 14 november 2017 presenterades ett åtgärdspaket i fyra delar. Förutom åtgärderna i det nu aviserade lagförslaget så ingår även förslag på förtydligad informationsskyldighet för kommunerna och en lagändring om det högre timbeloppet. Dessa förslag är just nu under bearbetning och förväntas träda i kraft 1 juli 2018.

Enligt Assistanskoll och Försäkringskassans statistik så hade 14 984 personer assistansersättning i november 2017. Det innebär att antalet assistansberättigade nu sjunkit till 2008 års nivåer. I den bästa av världar skulle detta bero på att allt färre personer har behov av hjälp för att klara av sitt livspussel, men så är tyvärr inte fallet. Behovet har aldrig tidigare varit större och inte heller antalet avslag och neddragningar. Förra året fick 88% av alla nyansökningar avslag, alltså nekades 9 av 10. Detta beror bland annat på ändrad rättspraxis enligt Försäkringskassan.

Vi är självklart väldigt glada över att Regeringen äntligen valt att lyssna på våra protester och arbetet att rädda LSS har varit och kommer även fortsättningsvis att vara mycket intensivt. Lagförslagen kommer att innebära en lättnad och ett tillfälligt andrum för den som har personlig assistans idag, men de kommer inte att göra någon skillnad för alla de som har förlorat sin assistans helt eller delvis, vilket är mycket allvarligt. Vi väntar också på den stora LSS-utredning som kommer att redovisas den 1 oktober i år.

Det finns all anledning att förvänta sig stora förändringar i framtiden och därför är det av oerhört stor vikt att Neuroförbundet fortsätter sitt intensiva arbete tillsammans med övriga funktionshinderrörelsen. Det är bara tillsammans med all vår styrka som vi kan förmå Regeringen att återupprätta LSS viktiga intentioner - att den enskilde ska ha rätt att leva som andra.

Nu har valåret inletts och vi ska göra allt som står i vår makt för att människors rätt till självbestämmande ska bli en fråga som ligger högt upp på agendan. Ett modernt högutvecklat samhälle kan helt enkelt inte existera utan en mångfald av invånare som alla ges möjlighet att bidra efter bästa förmåga!