En porträttbild på Stefan Löfvén
"När det går bra för Sverige ska det komma alla till del!” Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

En regeringsförklaring som lovar mycket – men som också bidrar till frågor

, Lise Lidbäck

Det är bra att rehabilitering lyfts som avgörande insats i regeringsförklaringen, men det är långt från ord till handling. LSS måste också återupprättas och återställas till de ursprungliga intentionerna och dessutom vill vi se en lagstiftning utan diskriminerande åldersgränser.

” Nu har vi handlingsutrymme. Nu har vi stora möjligheter. När det går bra för Sverige ska det komma alla till del!”

– Stefan Löfven Stadsminister

Det har gått 134 dagar sedan Sverige gick till valurnorna. Idag har Sverige fått en ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna, som skall samarbeta om budgeten och den politiska inriktningen på flera områden med Centerpartiet och Liberalerna. Det är ingen överdrift att påstå att vår nya regering har stora och många utmaningar framför sig.

Förhoppningarna och förväntningarna på Sveriges nya Regering är också stora och många. Stefan Löfvens regeringsförklaring handlade om ett starkt Sverige med handlingsutrymme och stora möjligheter och det förpliktigar.

Ett axplock: 

  • En generalplan skall upprättas för kortare köer i vården tillsammans med en uppdaterad kömiljard. Vite eller sanktioner skall kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin.
  • Satsning på en bred Primärvårdsreform.
  • Systemet med patientkontrakt skall säkras.
  • Rätten till en fast läkarkontakt skall säkras.
  • Sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom. Det ska vara lätt att återgå till arbetet efter tillfrisknandet. Rehabilitering och företagshälsovård är avgörande.
  • Möjligheter till jobb, ett gott liv och en meningsfull fritid skall förbättras för alla med olika former av funktionsnedsättning. 
  • Rätten till assistans för egenvård, andning och sondmatning ska återställas.
  • Rätten till assistans för behov av tillsyn stärks. Frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen utreds.
  • Den som har rätt till personlig assistans ska få det.

En regeringsförklaring som lovar mycket – men som också bidrar till frågor.

Hur kommer de kommande fyra åren bli för oss som lever med neurologiska diagnoser och våra närstående? Det återstår att se. Kongressen 2017 beslutade att vi skulle ha ett ännu starkare fokus på framtidens Neurosjukvård, forskning och tillgång till rehabilitering och detta kommer vi att arbeta outtröttligt vidare för.

Det är bra att rehabilitering lyfts som avgörande insats i regeringsförklaringen, men det är långt från ord till handling. Vi ser vikten av en parlamentarisk utredning med kartläggning av läge och behov runt om i landet kompletterad med en rehabiliteringsgaranti. I den kommande och nödvändiga primärvårdsreformen är det av stor vikt att neurologin får utrymme.

LSS måste återupprättas och återställas till de ursprungliga intentionerna och dessutom vill vi se en lagstiftning utan diskriminerande åldersgränser. LSS skall gälla hela livet! 

Tillsammans kan vi skapa förändring och jag ser fram emot att fortsätta Neuros viktiga arbete tillsammans med dig!