En knapp med texten Assistans är frihet Rädda LSS

En hink vatten släcker inte en övertänd LSS-lagstiftning!

, Lise Lidbäck

Det pågår ett krig i Sverige. Det är svårt att föreställa sig detta i en demokrati som på alla sätt säger sig värna mänskliga rättigheter, men så är det. Det har pågått länge, men det är först nu som de pågående striderna om rätten att leva som andra på allvar har blivit ett begrepp för det svenska folket.

Hela Funktionshinderrörelsen med RBU, Lika Unika (där Neuroförbundet ingår)och Funktionsrätt Sverige i täten har visat sin stridsduglighet. Det går knappast en dag utan att assistansreformen tas upp i Riksmedia. I tisdags hände det plötsligt. Regeringen presenterade ett åtgärdspaket för LSS för att tillfället lätta på trycket. Frågan alla ställer sig är – Vad händer nu?

För de flesta som är assistansberättigade är det givetvis en lättnad att åtminstone tillfälligt få en liten frist och ett andrum. Det handlar bland annat om tillfälligt frysta två-årsomprövningar och en aviserad lagändring som gör att vänte- och beredskapstid även fortsättningsvis kan beviljas. Det kommer dock att dröja ett tag innan lagändringen träder i kraft och fram till dess har Försäkringskassan aviserat att de endast skall göra omprövningar på personer som inte kommer att omfattas av de senaste domstolsbesluten. Anna Barsk Holmbom, ABH utbildning och Rådgivning, skriver här väldigt lättförståeligt om vad som gäller nu: hejaolika.se

Här hittar du ytterligare information: funktionshinderpolitik.se

Nej, kampen är ingalunda över! Det som nu har hänt ska nog snarare betraktas som ett tillfälligt "eldupphör" från Regeringens sida som framförallt omfattar de som redan har beviljad personlig assistans. De hårda direktiven till assistansutredningen kvarstår. Det finns fortfarande drygt 1100 personer som har förlorat rätten till personlig assistans på grund av de senaste årens domstolstolkningar. Fortfarande avslås 9 av 10 nyansökningar av personlig assistans. Fortfarande blir barn och vuxna med stora behov kvar på sjukhus för att de saknar den assistans som skulle behövas för att klara ett liv i hemma. Dessa människor är inte hjälpta av Regeringens åtgärdspaket.

Vad gör Neuroförbundet och andra förbund?
Redan hösten 2016 tillsatte Funktionsrätt Sverige en arbetsgrupp för att genomföra en parallell utredning till den statliga översynen. Nu har även Lika Unika och DHR:s arbetsgrupper anslutit och tillsammans har vi ett gediget samarbete. I arbetsgruppen ingår två av Neuroförbundets förbundsstyrelseledamöter som bidrar med såväl juridisk som kommunikativ kompetens. LikaUnika och Funktionsrätt Sverige har dessutom en varsin representant i LSS-utredningens expertgrupp.

Som enskilt förbund följer vi givetvis också själva utvecklingen noga, medverkar i möten, träffar politiker och deltar i debatten.

Vi ger rådgivning och stöd till våra medlemmar som har drabbats på olika sätt.

En stor manifestation kommer även i år att äga rum den 3 december på olika orter. Genom en stor uppslutning visar vi vår styrka! Det har skapats en Facebookgrupp där du kan se de olika evenemangen www.facebook.com/groups och på Neuroförbundet kommer mer info inom kort.

Själv kommer jag att stå på barrikaderna på Norra Bantorget i Stockholm den 3 december och om du har vägarna förbi vill jag väldigt gärna träffa dig!

Vi kommer att följa utvecklingen noga och vår kamp för allas rätt till självbestämmande kommer inte att vara över förrän målet är uppnått. Alla människor ska ha rätt till sina bästa livsförutsättningar!

Vi ger oss aldrig – tillsammans är vi starka!