Lise i sin rullstol framför en trappa

Det gäller att se möjligheter istället för hinder

, Lise Lidbäck

Tillsammans - det ligger en enorm kraft i detta ord.

Tiden går med rasande fart och det är redan oktober. Tre veckor har förflutit sedan vår förbundskongress i Solna och det har varit väldigt innehållsrika veckor. Det känns så fantastiskt roligt och hedersamt att ha fått förtroendet att fortsätta som förbundets ordförande i ytterligare fyra år. Jag och den tillika nyvalda förbundsstyrelsen är fyllda av energi för den kommande perioden och tillsammans med vårt föreningsliv, våra medlemmar, vårt förbundskansli och alla våra systerorganisationer och samarbetspartners ska vi uträtta stora ting!

Torsdagsaktionen

"Tillsammans" var vårt kongresstema och det ligger en enorm kraft i innebörden av detta ord. När jag reflekterar över den gångna kongressperioden kan jag konstatera att det just är tillsammans som vi har lyckats ta en större plats i samhällsdebatten och fått förändringar till stånd. Ett sådant exempel är Torsdagsaktionen - där drygt 20 organisationer i mer än två år gjorde gemensam sak för bristande tillgänglighet i samhället. Lagen som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering kom på plats 1 januari 2015. Att notera var också att det gjordes undantag för företag med färre än 10 anställda, dvs. ca 90% av alla svenska företag omfattas inte av den nya lagstiftningen.

Vår påverkan och politikens kvarnar har malt vidare. Undantaget föreslås nu att tas bort i maj 2018. Samtidigt höjs rösterna från M. C och SD. Det ropas efter nya utredningar och att lagförslaget skall stoppas. funktionshinderpolitik.se/vill-behalla-undantag-for-smaforetag/

Ett alternativt samhälle

Jag och många med mig lever i ett alternativt samhälle, där det fria valet av restaurang eller butiker inte existerar. Min och andras köpkraft kommer inte dessa företag till del vilket är väldigt synd. För det om något skulle verkligen stärka svensk ekonomi och lönsamheten för småföretagare. Tänker på när rökförbundet infördes för restaurangnäringen 2004. Vilket ramaskri det blev. Restaurangbranschen förutspådde masskonkurser - men vad blev resultatet? Jo, fler gäster! Precis som tillgängligare lokaler kommer att locka fler kunder! Det handlar om att vända på resonemanget. Att se möjligheterna med ett lagförslag som öppnar upp för att fler ska kunna bidra till köpkraften istället för att se hinder. Ett exkluderande samhälle som förhindrar delaktighet, oavsett om det handlar om rätt till personlig assistans, tillgängliga byggnader eller ojämlik tillgång till sjukvård och rehabilitering, kan aldrig bli starkt. Men tillsammans - så kan vi ändra på det. Tillsammans ska vi se till att det händer!

Önskar dig en trevlig vecka!