Det är först när vi människor organiserar oss, som vi på allvar kan påverka och göra skillnad

, Lise Lidbäck

Den 8–10 september kommer representanter från lokal föreningar från hela vårt avlånga land att samlas till förbundskongress, för att tillsammans utvärdera de senaste fyra åren. Det kommer också att fattas viktiga beslut om inriktningen för de kommande fyra årens mandatperiod.

Kongressår med fullt arbetsschema

Ett nytt oskrivet år 2017 ligger framför oss och för min egen del känns det extra pirrigt och spännande. Inte minst för att det är kongressår och vi firar Neuroförbundet 60 år!

Den 8–10 september kommer representanter från lokal föreningar från hela vårt avlånga land att samlas till förbundskongress, för att tillsammans utvärdera de senaste fyra åren. Det kommer också att fattas viktiga beslut om inriktningen för de kommande fyra årens mandatperiod. Många angelägna frågor ska avhandlas. Vad ska Neuroförbundet fokusera på och hur ska vi på bästa sätt uppnå våra mål och visioner? En ny förbunds styrelse ska också utses, som kommer att få uppdraget att om sätta upp dragen i praktiken. Ett mycket viktigt och hedrande uppdrag.

NÄR JAG SER TILLBAKA på de tre och ett halvt år som gått sedan jag tillträdde som förbundsordförande, kan jag konstatera att många av de frågor som var aktuella på förra kongressen är lika aktuella nu. Faktum är att många av frågorna är aktuella sedan många år tillbaka. Den bistra sanningen är att förändringar tar tid, ibland mycket lång tid, och det handlar om att förändra såväl attityder och fördomar, som fördelning av resurser och tillgångar. Som vår förra förbundsordförande Kathleen Bengtsson- Hayward uttryckte det: "Vi har under de år som gått fått se människan ta sina första steg på månen, men det är fortfarande omöjligt att ta sig upp på alla bussar och tåg, när man är rullstolsburen."

»Det är först när vi människor organiserar oss, som vi på allvar kan påverka och göra skillnad«

DET MODERNA DEMOKRATISKA landet Sverige har som sig bör en omfattande lagstiftning, som ska tillförsäkra att alla medborgare får sina behov tillgodosedda. Dessvärre har många fått göra den smärtsamma erfarenheten att det finns rejäla hål och revor i trygghetsnäten. De nät som ska fånga upp oss om och när livet drabbar oss hårt på något sätt. Här måste vi påverka så att dessa revor lagas.

EN VÄLFUNGERANDE NEUROSJUKVÅRD, rehabilitering, LSS, personlig assistans, patientlagstiftning, parkeringstillstånd och rätt till hjälpmedel, är några av alla de rättigheter som vi måste kämpa för. Vi har givetvis gjort framsteg genom åren. Men helt säkert är att det är lika viktigt att gå samman för att göra våra röster hörda. Något som många i funktionshinderrörelsen gjort historiskt. Det är först när vi människor organiserar oss, som vi på allvar kan påverka och göra skillnad. Men vi behöver bli många fler. För varje person som väljer att bli medlem hos oss, blir vi en röst starkare. Därför hoppas jag också att många fler som lever med neurologiska diagnoser och deras anhöriga, väljer att bli medlemmar under året. För jag lovar – vi har mycket att erbjuda!

JAG ÖNSKAR DIG en riktigt god fortsättning på det nya året!