Den 8-10 september är det dags för Förbundskongress igen!

, Lise Lidbäck

En alldeles fantastisk sommar, låt vara med lite skiftande väder börjar gå mot sitt slut. Det går att ana den krispiga klara höstluften, även om vi förhoppningsvis har ytterligare några härliga sommarveckor kvar. På förbundskansliet är de flesta av kollegorna tillbaka och vi är redo att starta en ovanligt spännande höst!

Den 8-10 september är det nämligen dags för Förbundskongress igen, som kommer gå av stapeln på Quality Hotel Friends i Solna. Kongressen som består av förtroendevalda representanter från hela vårt avlånga land är förbundets högsta beslutande organ. Många viktiga diskussioner kommer att föras och vägledande beslut för de kommande fyra åren kommer att tas. Om du är intresserad av kongressfrågorna kan du ansöka om medlemskap på vår kongressida på Facebook och delta i diskussionerna där: https://www.facebook.com/groups/neuroforbundetinforkongress2017/?fref=ts

Både för förbundet och för mig personligen har det varit fyra mycket händelserika år som har gått.

Jag är så oerhört stolt och glad över att ha haft förtroendet att få representera Neuroförbundets medlemmar i olika sammanhang . Ett finare och mer hedrande uppdrag går enligt min mening inte att finna. Därför har jag också valt att kandidera till omval även för nästa kongressperiod. Det är ett sant privilegium att dagligen få arbeta med frågor som brinner i själ och hjärta. Att marknadsföra vårt förbund och öka kännedomen om hur det är att leva med en neurologisk diagnos är stor och viktig uppgift. Vi kommer aldrig att ge upp vårt budskap "Alla som lever med en neurologisk diagnos och deras närstående ska få sina rättigheter och behov tillgodosedda oavsett bostadsadress!"

Neurologi är fortfarande ett alldeles för okänt begrepp för allmänheten , trots att minst 40 000 personer får en neurologisk diagnos varje år. Det återstår mycket att göra inom det här området.

Genom att fortsätta att lyfta våra viktiga frågor medialt, ständigt nätverka och samarbeta med olika organisationer så kan vi påverka och förmedla viktiga kunskaper. Att vara en stark röst i debatten med såväl profession som beslutsfattare är en självklarhet. Tack vare våra fantastiska föreningar ute i landet görs också ett fantastiskt arbete lokalt, både intressepolitiskt och med olika medlemsaktiviteter. Våra lokala föreningar och länsförbund utgör verkligen en gedigen grund att bygga vidare framtiden på!

Den här perioden kan jag också konstatera att ett antal segrar har vunnits. För att nämna några: Flexjobben som nämndes redan på Lövféns första regeringsförklaring är nu under utredning. Den 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen. Den kom till stånd efter nästan tre års idogt demonstrerande av torsdagsaktionen utanför Rosenbad i alla väder http://neuroforbundet.se/sok/?search=torsdagsaktionen. En delseger, då lagen gjorde undantag för företag med färre än 10 anställda. Nu ligger förslaget att undantaget skall bort och kommer sannolikt att gälla from nästa år.

Socialminister Annika Strandhäll o Lise lidbäck

Tyvärr har också utvecklingen gått bakåt inom vissa områden. Inom LSS och rätten till personlig assistans sker försämringar som är skandalösa! Dessutom utestängs personer över 65 år, vilket är helt oacceptabelt. Alldeles för många far illa av den ojämlika sjukvården. Bristen på tillgång till adekvat neurologisk rehabilitering och neurologer är fortfarande skriande. På vissa håll i landet stängs människor in i sina hem, då de nekas hjälpmedel för utomhusbruk.

Kongresstemat för detta år är "tillsammans är vi starka". Inget kan vara mer passande. För det är exakt vad som händer när vi tillsammans arbetar för förändring. I mitt allra första blogginlägg som förbundsordförande gör jag en liknelse med spagetti. En enda spaghetti bryts lätt, medans många tillsammans i en bunt bjuder på stort motstånd. En sanning som kommer att stå sig i alla tider.

Tillsammans är vi starka!