Flera händer tillsammans.

Vi välkomnar två nya föreningar!

Neuro växer. Fler vill engagera sig för att förbättra neurosjukvården, rehabiliteringen och forskningen. Första gången på nästan 10 år har det bildats, inte bara en utan, två föreningar. Neuro Rehab C-län och Neuro Ung med MS.

Varmt välkomna hälsar Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuro med förbundsstyrelsen till föreningarna Neuro Rehab C-län och Neuro Ung med MS.

Neuro blir starkare desto fler som tillsammans gör resan mot vårt mål. Personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.