Porträttbild på Lise Lidbäck. Foto.
Foto: Alfred Skogberg.

Vården blir inte bättre utan mer av forskning

Neuros ordförande Lise Lidbäck medverkar i debattartikel på Aftonbladet, adresserad till Sveriges nya regering.

Så kan nya regeringen öka hälsan i Sverige.

Sverige står inför stora hälsoutmaningar, men det finns förslag till lösningar och en bred enighet om förslagen.

Den kommande regeringen har alltså goda förutsättningar att genomföra nödvändiga åtgärder som möter utmaningarna och därmed ökar hälsa och välstånd i Sverige.

Inför valet var sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Vården utgör en stor och ökande kostnad i statsbudgeten. Samtidigt har vi utmaningar som drabbar patienterna direkt som ojämlik vård, köer och vårdskador.