Pressbild på Lise Lidbäck. Foto.
- Det här var nog den bästa politiska debatten jag varit med på, där sakfrågorna verkligen stod i centrum, säger Neuros ordförande Lise Lidbäck i en kommentar. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Tidig valdebatt med patientfokus

Vilka sjukvårdsfrågor kommer de politiska partierna att driva under valrörelsen nästa år? En första indikation är att patienträttighetsfrågor blir viktiga. Det stod klart när Lif arrangerade en tidig valdebatt med politiker från riksdagens socialutskott.

Den pågående pandemin kommer förstås att prägla även debatten inför valen till riksdag, regioner och kommuner nästa höst. Men Lif hade valt att sätta fokus på andra viktiga områden. Den digifysiska debatten hade tre huvudspår – patientcentrering, innovation och kompetensförsörjning – som alla introducerades av företrädare för respektive område.

Vi känner inte att vi är i centrum

Lise Lidbäck, ordförande för Neuro, lyfte fram att ord som personcentrering och patienten i centrum debatterats under mycket lång tid, och att det också gjorts en del på området, som fritt vårdval och rätt till second opinion.

– Men jag och många andra patienter känner inte att vi är i centrum i den fragmentiserade vården, organiserad i fyrkantiga stuprör av organ och diagnoser. Vi måste organisera vården efter hela människan, och det är också något vi pratat om i många år. Vi måste få en patientlagstiftning värd namnet, sade Lise Lidbäck, som ville ha svar på hur politikerna vill stärka patientinflytandet i vården.

Efter debatten konstaterar Lise Lidbäck:

- Det här var nog den bästa politiska debatten jag varit med på, där sakfrågorna verkligen stod i centrum.

För den som blir nyfiken så går debatten att se i efterhand.