En person som arbetar vid ett dragskåp. Foto.
"Många liv har räddats genom en kombination av stark grundforskning, klinisk forskning samt utveckling och användning av den nya kunskapen, oavsett om det handlar om en behandlingsmetod eller ett vaccin." Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Ta tillvara kraften som används för att bekämpa pandemin

Neuro med flera på Dagens Samhälle debatt: Vi hoppas att regeringen aktivt stöder nya samarbetsformer och initiativ som utvecklats för att bekämpa pandemin. Då kan vi som land mer effektivt bekämpa den pågående pandemin och stå starkare inför nästa hälsohot, skriver företrädare för Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd.

Under pandemin har vi sett hur vårdpersonal och forskare, drivna av det akuta behovet, hittar nya lösningar och hoppar över byråkratiska steg och hinder för att rädda liv. Vi måste lära oss från det som fungerat bättre under denna kris – för det fortsatta arbetet mot pandemin såväl som för framtiden– utan att det strider mot etikregler eller patientsäkerhet.

Det senaste året liknar inget vi tidigare varit med om. Det är med stor sorg vi tänker på dem som avlidit i covid-19, som lider av sviterna, som isolerats eller på andra sätt drabbats hårt. Samtidigt är vi tacksamma för all tidigare forskning som gör att vi kan bekämpa pandemin.

Enastående kraftsamling

Forskare och vårdpersonal i hela världen, över både land- och organisationsgränser, har gjort en enastående kraftsamling. Det har skapats nya samarbeten för att möta de akuta behoven att identifiera viruset, genomföra tester, minska smittspridningen och utveckla effektiva behandlingar och vaccin för att möta pandemin.