Åtta personer från teamet samlat. Foto.
Från vänster: Lena Niemi-Säfström - arbetsterapeut, Maria Ribom - fysioterapeut, Adam Wikström - ST-läkare neurologi, Ivo Savinc - överläkare, neurolog och internmedicinare, Eva Olofsson - strokesjuksköterska, Agneta Granström - sjuksköterska, Britt-Marie Esperi-Kandelin - fysioterapeut, Madelene Simu - arbetsterapeut. Foto: Privat.

Stroketeamet på Kalix sjukhus – kan få utmärkelsen Årets Neuroprofil

, Mattias Nordgren

De är verksamma vid ett litet sjukhus i Region Norrbotten, med en åldrande befolkning och stora geografiska avstånd. Trots detta har de legat högt på listan över God strokevård under många år.

Ni har blivit nominerade till Årets Neuroprofil 2023. Vad tänker ni om det?

- Vi blev glada allihopa och känner oss hedrade, säger Ivo Savinc, som är överläkare och leder teamet.

Ni har bland annat blivit nominerade för att ni är "Ett litet Sjukhus med ett jättestort upptagningsområde. Stroketeamet på Kalix Sjukhus jobbar med hjärtat på rätta stället.”

Berätta kort om vilka ni är:

- Vi är ett multiprofessionellt team bestående av undersköterska, sjuksköterska, logopeder, fysio- och arbetsterapeuter, dietist och kurator. Vi har en strokesjuksköterska som har egen strokemottagning och sköter registrering av våra patienter i strokeregistret. Dessutom var vi först i region Norrbotten med att starta SHR, en sjukhusanknuten hemrehabilitering bestående av en fysio- och en arbetsterapeut där även en strokesjuksköterska ingår. Det här gör det möjligt att vara proffs och besöka strokepatienter dagen efter att de blivit utskrivna från strokeenheten; i deras hem och träna med dem. På läkarsidan har vi två ST-läkare inom neurologi, en internmedicinsspecialist och en specialist i neurologi och internmedicin.

Ni är ju inte ensamma om att ha ett stort upptagningsområde, vad är det som gör att ni särskiljer er?

- Vi har jobbat länge tillsammans och vi har det enkel och lätt med alla samverkansvägar, inte bara på sjukhuset utan även där patienterna lever och bor. Tillsammans med att vi har lång erfarenhet hos oss som jobbar här, säger Ann-Sofie Taren, som är arbetsterapeut i teamet.

- Vi är ett team som i många år har utvecklats gemensamt – kunskaps- och kompetensmässigt. Samtidigt som vi utbildar varandra veckovis, varje vecka har vi en kvarts utbildning för all personal, säger Ivo Savinc.

Var får ni er energi och ert engagemang från?

- Vi gillar våra patienter och varandra, det är väl den största energikällan för oss.
Vad har ni på gång just nu?

- Vi håller på att integrera ”virtual reality” i form av smarta glasögonen i vår rehabiliteringsvardag och det uppskattas av båda och patienter och personal, säger Ivo Savic och fortsätter:

- Vi jobbar också på att implementera nationell kunskapsstyrning på lokal nivå och nya rutiner för hela vårdkedjan vid stroke: strokelarm, prehospital, akut, strokeenheten, utskrivning och uppföljning samt öppenvårdsrehab.

- Och sedan vill vi integrera strokevården med neurologipatienter och geriatriska patienter. Vi måste förhålla oss till en förändrad demografi.

Vad är den största utmaningen just nu?

- Inom sjukhuset är det att ha en solid sjuksköterskebemanning på strokeenheten. Utomhus har vi en hel del att göra med strokekedjan. Alltså den prehospitala delen. Du kan tänka dig från Svenska Pello till Kalix, hur många mil är det? 15-16 mil enkel väg.

- Det område som vi ansvarar för består av kommunerna Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix. Med en äldre och kärlsjuk befolkning. Vi har i relation till antalet invånare flest stroke- och hjärtinfarktpatienter i Sverige. Vi måste fungera för alla och vi måste hitta nya strategier för att hantera det!

Vad önskar ni er inom neurologiområdet framöver om ni får tänka fritt?

- Kanske en översyn av arbetssättet – det är ju inom glesbygden inte hållbart att patienter åker flera mil till specialistsjukhuset för att träffa sin neurolog och dess team. Kanske ligger framtiden i ökad mobilitet där specialisterna rör sig mot där patienterna finns.

- Önskvärt framöver är också att neurologerna tar helt och hållet ansvar för den akuta strokefasen, men att den icke akuta fasen däremot är något som kan ske i ett team med internmedicinare, geriatriker och kardiologer.