Delar av Neuros förbundskansli samlade med en check på 7 miljoner kronor. Foto.
Foto: Alfred Skogberg.

Stort tack till alla som är med i Postkodlotteriet!

Vid Svenska Postkodlotteriets Årliga Utdelning stod det klart att 59 ideella organisationer får dela på 1 032 348 000 kronor från Postkodlotteriet 2022! Vi har fått 7 miljoner kronor i icke-öronmärkt stöd det här året, och sammanlagt genom åren har vi fått närmare 93 miljoner kronor.

Stödet från Postkodlotteriet gör stor skillnad för oss!

För de här pengarna kommer vi kunna:

  • ge råd och stöd till personer med neurologisk diagnos i form av diagnosstöd,
  • ge juridiska råd och tips,
  • ge stöd till anhöriga,
  • öka kunskapen om neurologiska diagnoser,
  • erbjuda gemenskap genom vårt föreningsliv.

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Hela miljardöverskottet från lottförsäljningen går till att stärka civilsamhället. Vi är en av de ideella organisationer som får ta del av överskottet som delas ut varje år.

Eftersom stödet inte är öronmärkt är det extra värdefullt. Vi kan använda pengarna där vi ser att behoven är störst och bygga vår verksamhet långsiktigt.

Under året har vi kunnat:

  • lansera Polyneuropatidagen den 16 oktober,
  • arrangera Neuropromenaden,
  • omvärldsbevaka och spridit nyheter om neurologiska diagnoser.

#Postkodeffekten

Nära en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet. Hela överskottet från lotteriet går till ideella organisationer. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt.

Det här är #postkodeffekten.