Lise Lidbäck allvarlig på en snöig trottoar. Foto.
En ursäkt handlar också om att lära av historien. Det som uppdagades på Vipeholm fick ändå visst positivt efterspel i form av forskningsetiska principer, genom Helsingforsdeklarationen 1964 skriver debattörerna. Foto: Alfred Skogberg, Neuro..

Staten måste be om ursäkt för övergrepp mot människor med funktionsnedsättning

En ursäkt från staten skulle visa att man lär av historien – och bidra till att sätta stopp för fortsatt vanvård. Nu måste staten be om ursäkt för det som skedde på institutioner som Vipeholm och andra. Det skriver företrädare för Neuro, Sveriges arbetsterapeuter, FUB, DHR och Funktionsrätt Sverige i en gemensam debattartikel på Altinget.

"Vi anser att en offentlig ursäkt skulle vara ett steg för att avskaffa den vanvård och de övergrepp som sker än i dag. Vi ser än i dag medierapportering om övergrepp, slarv och vanvård som skett på boenden för personer med funktionsnedsättning, och som till och med resulterat i dödsfall.

För oss handlar en ursäkt om demokrati, om upprättelse och om alla människors lika värde.

Staten måste be om ursäkt och borde också skapa en minnesplats för de människor som varit utsatta. En minnesplats både för människor som behöver bearbeta sina egna trauman och för dem som sörjer sina anhöriga."