En person blir skjutsad i en rullstol. Foto.
Foto: Peder Björling.

Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott

Betänkandet (SOU 2022:37): Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott – Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott.

Vi är positiva till betänkandets allmänna syfte då det stärkta arbetet med att bekämpa bidragsbrott också kommer att gynna våra medlemmar som är i behov av sociala ersättningar.

Däremot motsätter vi oss starkt förslaget 8.2.4 ”en sanktionsavgift bör inte förutsätta uppsåt eller oaktsamhet” eftersom ett sådant system kommer att diskriminera personer med funktionsnedsättningar som ibland har svårt att göra rätt, oftast på grund av myndigheternas bristande tillgänglighet.

Vi tycker tvärtemot att en sanktionsavgift ska förutsätta uppsåt eller oaktsamhet för att skydda de som gör fel på grund av en funktionsvariation och otillgängliga blanketter.

Det är även oerhört viktigt att se till att den nya lagen inte resulterar i längre handläggningstider. På samma sätt bör inte den nya lagen leda till att myndigheternas krav på bevis blir ännu hårdare.