Angeli och Annika, två foton bredvid varandra. Foto.
Översynen slår även fast att framtidssäkring inte bara handlar om organisation utan lika mycket om kultur och ledarskap. Angeli Sjöström och Annika Sundh Meiling. Foto: Alfred Skogberg, Neuro (fotocollage).

Slutrapport till förbundsstyrelsen

, Alfred Skogberg

Sedan i fjol har Annika Sundh Meiling och Angeli Sjöström arbetat med Neuros organisationsöversyn. Så här har det gått.

Hur långt har ni kommit?

- Allt har gått enligt plan och vårt uppdrag avslutades den sista maj när vi överlämnade vår slutrapport till förbundsstyrelsen. Nästa steg är att slutrapporten sprids i organisationen. Beslut tas på kongressen i september. Då lägger förbundsstyrelsen fram förslag som bygger på det föreningslivet lyft under översynen. Vi har fått en förlängning och kommer att finnas med som stöd i mindre skala hela året. Planen är att samla föreningslivet och diskutera hur alla tillsammans ska gå från ord till handling kring det som kongressen beslutar att Neuro ska göra.

Hur har det varit att under så lång tid arbeta med organisationsöversynen?

- Det har varit en förmån att få ta ett helhetsgrepp om frågor kring medlemskap, organisation och demokrati. Utöver alla nya idéer som kom upp i dialog med föreningar och län visade det sig att mycket också fungerar. Men det finns många verktyg i Neuros verktygslåda som föreningslivet och medlemmarna inte känner till eller använder. Sedan slår översynen fast att framtidssäkringen inte bara handlar om organisation utan lika mycket om kultur och ledarskap.

Hur ser du på avslutet?

- Det är nu det börjar. Organisationsöversynen har gjort att fler fått syn på mer. Vår slutrapport innehåller en lång rad rekommendationer. Vårt avslut är Neuros fortsättning.