Två händer som håller i en röd plånbok med bara en sedel i. Foto.
Ofta tomt i plånboken för den som lever på aktivitets- och sjukersättning. Foto: Pixabay.

Ska höjningen av garantinivån gå rakt ner i den kommunala kassan igen?

Den första januari 2023 höjs prisbasbeloppet - och därmed också aktivitets- och sjukersättningen - för att kompensera för inflationen. Ska stora delar av även denna höjning gå rakt in i den kommunala kassan? Det skriver Funktionsrätt Sverige (där Neuro ingår) i ett öppet brev till socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Den 1 januari i år fick vi äntligen en höjning av aktivitets- och sjukersättningen. Men för många blev den marginell när avgifterna för kommunal omsorg och godemans- och förvaltningsavgifter också höjdes. Den första januari 2023 höjs prisbasbeloppet - och därmed också aktivitets- och sjukersättningen - för att kompensera för inflationen.

I Sverige har personer med funktionsnedsättning, enligt FN:s Funktionsrättskonvention, rätt till en tillfredsställande levnadsstandard och ständigt förbättrade levnadsvillkor. Trots det lever många personer som av Försäkringskassan bedömts inte kunna arbeta, i fattigdom. I grunden beror det på att ersättningarna inte höjs i takt med löneutveckling och inflation. Pengarna räcker helt enkelt inte till när månaden är slut.