Nässpray, tomma tablettkartor och knycklade pappersnäsdukar. Foto.
För den som redan är deltidssjukskriven, gäller inte undantaget om sjukintyg. Men informationen om vad som gäller har varit bristfällig. Foto: Pixabay.

Sjukintyg för deltidssjukskrivna får kritik: ”Fått låna pengar”

Det kommer kritik mot att informationen till deltidssjukskrivna har varit bristfällig efter att kravet på sjukintyg ändrades i våras. Den som redan är deltidssjukskriven behöver fortfarande visa ett sjukintyg redan från åttonde dagen för att få full ersättning från Försäkringskassan om den blir sjuk och måste stanna hemma helt.

– Regeringen har ju bara slopat kravet på läkarintyg i början av en sjukperiod, så det här som gäller när man är deltidssjukskriven och har varit sjuk en längre tid och blir försämrad, där gäller samma som i vanliga fall. Det är oavsett om man blir försämrad i den sjukdomen som man redan var deltidssjukskriven i eller om man drabbas av en förkylning eller någonting, säger Therese Östlin som är Nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Även patientföreningarna Neuroförbundet och Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, är kritiska till att deltidssjukskrivna enligt dem i och med det här behandlas annorlunda och menar att informationen om det här är bristfällig.