Magnus Andersson framför en projektor. Foto.
Magnus Andersson är Neuros samordnare för rättshjälp. Foto: Håkan Sjunnesson.

Sjukersättning till Högsta förvaltningsdomstolen

Under 2019 har Neuros rättsombud hjälpt cirka 400 medlemmar med juridiska frågor. Det har handlat om till exempel sjukpenning, sjukersättning, LSS, bostadsanpassning och färdtjänst.

Under december hjälpte vi en medlem med skolios att överklaga ett nekande av sjukersättning till Högsta förvaltningsdomstolen. Medlemmen har svår ryggvärk och smärtor sedan snart 20 år tillbaka. Trots ett otal arbetsprövningar med omfattande anpassningar via Arbetsförmedlingen har hen inte klarat att arbeta mer än några timmar per vecka. Såväl läkarintyg som rehabiliteringsutredningar påvisar entydigt att hen inte klarar av att arbeta. Trots detta nekas hen sjukersättning av försäkringskassan, vilket vi anser felaktigt.

I december bad vi också förvaltningsrätten om förtur. Det gällde bostadsanpassningsbidrag för en rullstolsburen medlem med MS, som nyligen flyttat. Kommunen hade nekat bidrag bland annat för en rullstolslyft vid det nya husets entré. Hen hade valt en olämplig bostad, ansåg kommunen. Detta trots att de flesta andra hus i området också har trappsteg. Medlemmen har väntat 9 månader på en dom – hittills.