Respekt för rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har varit gällande i Sverige i över 10 år. Fortfarande finns det allvarliga brister när det gäller hur Sverige följer funktionsrättskonventionen.

På den här sidan kan du ta del av civilsamhällets granskning av situationen och våra förslag till förändringar: