En person i rullstol och en gående som står bredvid. Väntar på färdtjänst. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Översyn av yrket personlig assistent S2020/00202/SOF SOU 2020:01

Remissvar givet genom Funktionsrätt Sverige, där Neuro är medlemmar. Kompletterat med ett yttrande från Neuro.

Yttrande från Neuro

Vi ställer oss bakom utredningens förslag att det ska ställas krav på kollektivavtalsliknande villkor, inklusive inbetalning av framtida pension, för att få tillstånd att bedriva assistansverksamhet.