Två glada kvinnor vid ett fikabord. Foto.
Vissa av Neuros medlemmar är sjukskrivna på deltid eller heltid och får därmed nästan aldrig teckna privata sjukförsäkringar. Foto: Peder Björling.

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar

, Fanette Caudron

Promemorian: Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15). Neurostår bakom remissen i sin helhet då vi förespråkar en jämlik vård efter behov.

Som medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige kommer vi att besvara remissen tillsammans med vår paraplyorganisation men som enskilt förbund vill vi tydliggöra vissa punkter.

Patientsäker vård ska inte vara en klassfråga

Vi är positiva till utredningens förslag eftersom de tar hänsyn till ”människovärdesprincipen” och tillstryker att även privata vårdgivare ska erbjuda vård enligt behovs- och solidaritetsprincipen. Med andra ord måste sjukvården alltid prioritera patienter enligt vårdbehov och aldrig enligt individens ekonomiska förutsättningar. Tillgången till god och patientsäker vård bör inte vara en klassfråga. Detta är särskilt viktigt med tanke på de nuvarande långa väntetiderna inom vården.

Personer med kronisk sjukdom har inte likvärdig tillgång till privata försäkringar jämfört med friskare personer eftersom det oftast krävs att man ska vara fullt arbetsför och gå igenom en hälsokontroll. Vissa av våra medlemmar är sjukskrivna på deltid eller heltid och får därmed nästan aldrig teckna privata sjukförsäkringar.

Missgynnar personer med kroniska sjukdomar

Det nuvarande systemet missgynnar personer med kroniska sjukdomar då de sällan har möjlighet att få tillgång till privata sjukförsäkringar och personer som har en privat sjukförsäkring får vård snabbare hos vissa privata vårdgivare. Dessutom påpekar utredningen att män tecknar privata sjukförsäkringar i större utsträckning än kvinnor samt att privata sjukförsäkringar är vanligare i storstäderna. Med hänsyn till dessa ojämlikheter hoppas vi att utredningens förslag kommer att bidra till en jämlik tillgång till patientsäker vård samt säkerställa att prioriteringar inom vården sker enligt vårdbehov.