Palmer i solnedgång. Foto.
Foto: Pixabay.

Region Skåne vill inskränka möjligheten till rehabilitering i varmt klimat

Nu protesterar föreningarna i Neuro Skåne mot inskränkningarna när det gäller rehabilitering i varmt klimat.

Region Skånes nämnd för rehabilitering, psykiatri och hjälpmedel kommer nästa vecka att besluta om inskränkning av rehabilitering i varmt klimat (klimatrehab).

Neurologisk diagnos

De patientgrupper som inte längre ska omfattas av detta är patienter med neurologisk diagnos och patienter med reumatism.

– Detta är ytterligare ett hårt slag mot personer som lever med neurologiska diagnoser, säger Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck i en kommentar. 

- För de allra flesta är rehabilitering den enda behandlingsmetod som kan fördröja sjukdomsutvecklingen och hjälpa till att bibehålla och förbättra viktiga funktioner. Varmt klimat bidrar till effektivare träning och bidrar också till mindre smärta. Många års beprövad erfarenhet och många patienters dokumenterade resultat efter avslutade rehabperioder borde vara evidens nog för Region Skåne, avslutar Lise Lidbäck.

Regionen gör det enkelt för sig

Argumenten är att det finns ingen forskning som visar att rehabilitering i varmt klimat har någon effekt på patienter med neurologiska eller reumatiska diagnoser.

Att se effekter på rehabilitering kan man välja att göra den enkla vägen genom att till exempel visa att en person med neurologisk diagnos såsom MS, stroke och parkinson kan gå bättre efter en rehabilitering.

- Riktigt så enkelt är det inte och det vet vi med olika neuromuskulära diagnoser, säger Caroline Elmstedt som är ledamot av Neuroförbundets styrelse och även är delaktig i vårt digitala nätverk kring NMD (Neuromuskulära diagnoser).

- Att se någon fysisk evidens för dessa patientgrupper är svårare och kräver en djupare forskning. Däremot är det enkelt att se de goda effekter som rehabilitering ger långsiktigt, säger Caroline.

Hon berättar att rehabilitering i varmt klimat visar att de patienter med neurologisk diagnos som har deltagit:

  • arbetar längre
  • hittar nya fungerande former för regelbunden träning på hemmaplan
  • lever ett hållbart och självständigt liv
  • får insikter att förhålla oss till om vilka möjligheter livet ger

I Neuro Skånes olika föreningar har man ett aktivt arbete för regelbunden träning, uteaktiviteter, sociala aktiviteter med målsättningen att leva ett långt, hälsosamt och självständigt liv.

- Detta hade inte varit möjligt utan de rehabiliteringsmöjligheter som erbjuds av bland annat Region Skåne, säger Caroline Elmstedt.

Rehabilitering i varmt klimat medför ett helt annat fokus på träning och återhämtning. Oron för att bli kall och stel av kyla, hur och vilka kläder som ska hjälpa dig att hålla värmen behövs inte. På så sätt blir det mycket enklare att ta till dig rehabiliteringen och de träningseffekter som ges.

Enda behandlingsformen

Om dessa möjligheter tas bort tar man också bort den enda behandlingsform som finns för många med neuromuskulära sjukdomar där det sällan finns bromsmediciner.

På flera orter i Skåne erbjuds bassängträning genom de olika föreningarna i Neuro.

- Vi använder tips och program som vi fått i samband med klimatvård. Det har också lett till att vi är samhällsaktiva, har ett aktivt arbetsliv och lever hållbart. Låt oss med neurologiska diagnoser ges fortsatt möjlighet till rehabilitering i varmt klimat, säger Caroline Elmstedt.

Vad kan du med neuromuskulär sjukdom och medlem i Neuro göra?

- Sprid informationen till media och påverka politiker och tjänstemän. Vi i Skåne vet att detta redan är verklighet för flertalet regioner i Sverige och det är därför vi måste ta ett gemensamt krafttag för en god och jämlik vård i hela Sverige, säger Caroline Elmstedt.