Reflex Magasin nr 2-2020 blommar med temat "Neuro är din röst"

Nummer 2-2020 av den periodiska tidskriften och medlemstidningen för förbundet Neuro Reflex Magasin, är nu hemma hos alla medlemmar. “Neuro är din röst” är temat för detta nummer, med ett fokus på diagnosen skovvis multipel skleros inför World MS Day och ALS, amyotrofisk lateralskleros inför ALS-dagen den 21 juni.

Reportaget i Reflex Magasin nr 2-2020 handlade om Neuromedlemmen Camilla Clarkson i Uppsala som tack vare forskningen och individuellt anpassad och effektiv bromsmedicinbehandling, kan fortsätta att tävla i Mountain Bike och på så sätt samla in pengar till MS-forskningen via Neurofonden.

I den andra stora artikeln porträtterades Neuromedlemmen Annika Andersson, som trots att hon sedan flera år lever med diagnosen ALS, har en mycket stark röst och är folkvald att leda Vilhelmina kommun som kommunstyrelsens ordförande. Detta för att lyfta ALS-dagen den 21 juni, The Global day of recognition of ALS/MND.

Övrigt innehåll i Reflex Magasin nr 2-2020 är:


• Ny Neurorapport (byggd på djupdykning i medlemsundersökningen 2019) lyfter det stora behovet av individuellt anpassad rehabilitering för alla som behöver. Neuro ger en samlad röst åt medlemmarnas åsikter.


• Så ställer Neuroföreningar om sitt föreningsliv On Line på grund av Coronapandemin. Tekniken banar också väg som komplement till den vanliga föreningsaktiviteten i framtiden.


• Insamlingsartikel av Jenny Höglund om vikten av att alla kan bidra till medmänskligt hopp under en nu svår coronapandemitid. Att Neuro är medlemmars och andra givares röst.


• Neurofonden bidrar till Parkinsonforskningsprojekt med olika inriktning.


• Därför är Krista Smedeland och Annika Leander diagnosstödjare för Neuro och nyttiga röster åt Neuromedlemmar.


• Så fungerar färdtjänsten – Neuros medlemstidnings uppslag ”På rätt sida”.


• Fråga-svar-intervju med Neuros nya ombudsman för juridisk rådgivning, Maria Mattsson.


• 97 av 100 (97 procent) av de svarande i medlemsundersökningen 2020 är nöjda med sitt medlemskap i Neuro.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Gå med i Neuroförbundet

För bara 32 kronor i månaden får du tillgång till råd, stöd och nätverk.

Jag vill gå med idag!