Reflex Magasin 2-2021 om lyckat påverkansarbete och kongressen 2021

Neuro din röst, är temat för Reflex Magasin nummer 2-2021, som kommer ut i dagarna, Medlemstidningen i Neuro berättar i detta nummer om ett lyckat opinionsarbete som Neuro gjort regionalt och centralt, som skapat god rehabilitering. Vi rapporterar om kongressförberedelserna, att Neuros ordförande medverkade på första Hjälpmedelsriksdagen och vad läsarna tycker om denna medlemstidning.

Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

I stora drag innehåller nummer 2-2021 följande artiklar:

Efter förbundsordförande Lise Lidbäcks utmanande ledartext fortsätter tidningen med reportaget, som består av två delar. Här beskrivs ett klart lyckat opinionsarbete som Neuros föreningsliv i Region Gävleborg genomfört tillsammans med förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

Vann opinionskamp för neurorehabteam

En kombination av flerårigt opinionsarbete av Neuroföreningarna lokalt och regionalt och Neuros årliga Neurorapporter, har lett fram till att det nu finns multiprofessionella neuroteam på tre platser i Region Gävleborg. Möjligheterna till neurologisk rehabilitering lokalt har också blivit bättre.

– Vi har jobbat mycket med detta och det känns väldig bra att vi verkar ha lyckats, säger Lillemor Forslund i Bollnäs.

Så kom multiprofessionella neuro-rehabiliteringsteam till

I Region Gävleborg har det nu funnits multiprofessionella neurorehabteam på tre orter under några år. De finns till för att personer med neurologiska diagnoser ska erbjudas bästa tänkbara individuella rehabilitering. Och grunden till neurorehabteamens bildande var lokala Neuroföreningars påverkansarbete med beslutsfattarna och att Neuro ordnade rehabseminarier med politiker i regionen 2013.

Neuropromenaden 2021 utvecklas digitalt

Under den årliga Neuropromenaden samlar Neuros aktiva föreningsliv runt om i landet in pengar till den neurologiska forskningen. 2020 samlades hela 200 000 kronor in under promenaden och i år utvecklas Neuropromenaden digitalt med en rad olika lag som skapar insamlingar till neurologisk forskning. 

Läsarundersökning visar på uppskattad medlemstidning

En stor läsarundersökning av medlemstidningen Reflex Magasin genomfördes bland medlemmarna i Neuro under 2020 och resultatet pekar på att den nu 36-åriga medlemstidningen fortfarande är uppskattad och välläst. Hela nio av tio svarande tycker att Reflex Magasin är en i huvudsak lättläst tidning och lika många tycker att det är en intressant medlemstidning.

Följ nyheter och Neuros Forum på Neurowebben

Neuro har en växande hemsida på Internet med adress www.neuro.se och den kommer du åt via en uppkopplad dator, smartphone eller läsplatta. Där hittar du en stor mängd information om Neuros omfattande arbete och verksamhet och om att leva med neurologisk diagnos. Här finns också ett forum, där den som vill kan skriva och dela tankar och tips med varandra.


Må Bra och skogsbada i naturens stärkande energifält

Att tillbringa tid i naturen är mycket mer än frisk luft och vacker miljö. Läs Malin Schulz inspirerande text om hur hennes naturnärvaro bland annat kan minska stress, hjälpa mot depression och lindra oro, förbättra koncentration och minne och ge mer energi.


Digital kongress kan bli riktigt bra

Just nu arbetar förbundskansliet med att sy ihop tidsplaner och dagordningar, så att den digitala kongressen kan genomföras på ett så bra sätt som möjligt. I planen ingår att kongressen öppnas upp digitalt med en dag redan i senare hälften av augusti, för beslut om grundformalia och individuellt arbete i påverkanstorg. Därefter samlas kongressombuden åter hemifrån via Internet för möte i plenum den 10-12 september.

Redaktör Håkan Sjunnesson

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!