En sjukhussal med tomma sängar. Foto.
“Det är viktigt att professionen inom våra områden involveras vid framtagande av nya riktlinjer. Exempelvis inom neurologi, reumatologi och kardiologi. De är viktiga experter på utsatta riskgrupper som Folkhälsomyndigheten lyfter med anledning av coronapandemin.” Foto: Pixabay.

Prioritering och riktlinjer inom vården kräver patientmedverkan

- Med anledning av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för hur patienter ska prioriteras i och med coronaviruset (convid-19)

Socialstyrelsen kommer inom kort med tydligare riktlinjer för hur patienter skall prioriteras om intensivvårdsplatserna inte längre räcker till, när allt fler insjuknar i coronaviruset (convid-19). Enligt Socialstyrelsen är utgångspunkten för den etiska plattformen att hänsyn inte får tas till exempelvis ålder, kön eller social ställning. Men däremot får hänsyn tas till biologisk ålder, det vill säga hur gammal kroppen är rent fysiskt.

Inga patientorganisationer har involverats i arbetet med att ta fram riktlinjer. Det saknas även information om hur och i vilken utsträckning professionen inom våra områden får möjlighet att bidra med sin expertis.

Läs hela pressmeddelandet >>