Osynliga symtomen inkontinens och smärta i nya Reflex Magasin nr 4-19

Många av medlemmarna i Neuro och även andra som lever med någon eller några neurologiska diagnoser, har också besvärliga osynliga symtom. Inkontinens är ett sådant liksom olika former av långvarig smärta. Detta handlar Neuros medlemstidning Reflex Magasin nr 4 2019, som nu är hos läsarna.

Reflex Magasin nr 4 2019 med utgivningsdag den 5 december har temat ”Osynliga symtom – inkontinens och smärta”. Det är medlemstidningen för Neuro och det nya numret innehåller bland annat följande artiklar:

• Porträtt på Neuromedlemmen och diagnosstödjaren Kent Revedal med ryggmärgsskada, som berättar hur han fått hjälp av vården att hantera sin inkontinens och långvariga smärta.

• Må bra-sidorna om hälsa av Malin Schulz i Neuro handlar om hur olika yogaövningar kan lindra långvarig smärta.

• Forskningssidorna berättar att emmanuel bäckryd. Foto: Håkan SjunnessonNeurofonden nu med 400 000 SEK stödjer ett stort forskningsprojekt lett av smärtöverläkaren Emmanuel Bäckryd på smärtcentrum i Linköping. Hans team ska studera orsakerna till långvarig smärta på molekylnivå genom att jämföra proteinerna i prov från saliv, ryggmärgsvätska och blodprov mellan ”frisk” kontrollgrupp och smärtpatienter.


• I en artikel berättar vi om att Neuro genom bland andra Kerstin Kjellin i styrelsen är med i den nationella utvecklingsgruppen för att få med patienter i upphandlingen av inkontinensskydd i regionerna framöver.

Utbildar i hantering av sin inkontinens

• Avsnittet vardagsliv innehåller en intervju med undersköterskan Madeleine Stenius, som förkovrat sig i att hjälpa och utbilda patienter att hantera sin inkontinensproblematik. Hon har också delat med sig lättfattligt i bokform ”Skitenkelt”.

• På Förbundsnytt visar vi exempel på hur Neurodagen 2019 uppmärksammades runt om i landet. Dessutom att Neuro driver julens viktigaste insamlingskampanj – med medlemmen Malin som frontperson 

• På rätt sida berättar vi om ett fall som Neuros rättsombud inte lyckades vinna åt medlemmen ”Birgitta”. Hon kan inte använda sin balkong längre för att hämta energi och sol på grund av att hon nekas bostadsanpassning.

• Vi berättar också att en forskningsstudie från SLU bekräftar att rehab på hästryggen kan vara bra för de patienter den passar. En forskning som Neuro bidragit till. 

• Korsordet i Reflex Magasin har numera ett neurosjukvårdstema och förra numrets korsord var svårt. I nr 4-2019 har vår korsordsmakare Niklas Aurgrunn försökt göra det lite lättare.

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!
Bild på Jimmy Håkansson, Stockholm.

Därför är jag med i Neuro

Jimmy Håkansson: "När jag fick veta att jag hade en sjukdom som heter spastisk ataxi var det en självklarhet att gå med i Neuro. För att få råd och stöd och för att träffa andra med samma diagnos. Att vara med i Neuro ger möjligheter. Jag har bland annat varit med på utflykt till Danmark."

Gå med idag!