Personer som rullar fram på cykel eller rullstol i ett somrigt landskap. Foto.
När olika avgifter staplas på varandra blir det till slut en fråga om tur (var man bor) och resurser (personlig ekonomi) som avgör vem som får tillgång till de redskap som kan vara avgörande för möjligheten att leva ett aktivt liv, menar debattörerna. Foto: Pixabay.

”Om man bor i Malmö eller Mora ska inte spela någon roll.”

Idag medverkar Neuro på Sydsvenskans debattsida: När olika avgifter staplas på varandra blir det till slut en fråga om tur och personlig ekonomi som avgör vem som får tillgång till de redskap som kan vara avgörande för möjligheten att leva ett aktivt liv, skriver företrädare för Reumatikerförbundet, Neuro och Riksförbundet HjärtLung.

Utdrag ur debattartikeln:

En ny rapport från Socialstyrelsen visar att kostnaderna för hjälpmedel, till exempel rullstolar, rollatorer och hörapparater, skiljer sig åt beroende på var i landet människor bor.

Livlig debatt - klent resultat

Systemet med abonnemangsavgifter betyder att regionerna eller kommunerna tar ut avgifter som i vissa fall – efter några år – med råge överstiger vad hjälpmedlet kostar i inköp.

Avgift för utprovning, förskrivning och serviceavgift är exempel på andra kostnader som kommuner och regioner ofta tar ut av den som behöver någon form av hjälpmedel.

När abonnemangsavgifterna planerades protesterade flera funktionshinderorganisationer högljutt, men protesterna har inte gett något resultat. Socialstyrelsens rapport visar att abonnemangsavgifterna idag utgör ungefär en femtedel av de avgifter som tas ut.

Utöver nya avgifter som abonnemangsavgifterna har vissa regioner valt att slopa högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Dessutom ser vi en utveckling där allt fler hjälpmedel inte längre skrivs ut av vården, utan måste bekostas av den person som behöver dem. Men redan idag betalar man för hjälpmedel via skattsedeln.