Om engagemang och föreningsliv i nr 3-20 av Reflex Magasin

I dagarna får Neuros alla betydelsefulla medlemmar senaste numret av medlemstidningen Reflex Magasin i sin brevlåda. En tidning som har tema föreningsliv och engagemang och som lyfter fram att Neuros föreningsliv faktiskt fungerar trots coronapandemin, både online och fysiskt på samma plats.

I reportaget i Reflex Magasin nr 3-2020golfspel GDPRok foto Håkan Sjunnesson neuro får ni följa med till Jönköpings golfklubb, där Neuro Jönköping-Huskvarna gått med i paragolf, en värdefull rehabilitering för hela kroppen.

Stämningen är uppsluppen och rent av fnittrig när gruppen av medlemmar i Neuro Jönköping-Huskvarna förflyttar sig från golfklubbhuset ner till Driving rangen för att värma upp. De radar upp sig under taket vid utslagsplatsen och med klubborna svingar de iväg boll efter boll. Det handlar om paragolf, som en form av rehabilitering för att träna upp både kognitiva och fysiska förmågor efter en neurologisk diagnos. Och den fungerar klart coronasäkert utomhus.
'

Porträttintervjun med föreningslivsutvecklaren

I porträttintervjun möter vi Anette strandberg på omslaget av Reflex Magasin 3 2020 Foto: Håkan SjunnessonAnette Strandberg, som sedan årsskiftet är projektanställd i Neuro för att utveckla förbundets föreningsliv i södra Sverige. Hon hävdar att medlemsengagemanget är motorn i föreningslivet.

- Jag tror på långsiktiga lösningar. Man behöver ge ett förändringsarbete god tid. Då blir också resultatet mer hållbart. Det gäller att både lyssna in och utmana på rätt sätt för att få medlemmarna med i processen att utveckla föreningslivet, säger Anette Strandberg.
'

Möt nya ombudsmannen för juridisk rådgivning

Den utbildade juristen Maria Lillieroth är Neuromedlemmarnas nya ombudsman för juridisk rådgivning.

- Jag är glad att nu ta på mig rollen som ombudsman för juridisk rådgivning. Neuro har en stark påverkansröst. Ett aktivt föreningsliv är av vikt för att knyta samman våra medlemmar, så vi kan ta del av era erfarenheter, ge stöd och stärka. Utifrån medlemmarnas perspektiv kan vi sen bidra med våra infallsvinklar i remissutlåtanden, myndighetskontakter och i den allmänna debatten.”
'

Oersättliga rehabförluster i kölvattnet av pandemin

Coronapandemin, som förlamat stora delar av hälso- och sjukvården, drabbar indirekt Neuros medlemmar extra hårt. Det visar svaren i den medlemsundersökning som gjorts med frågor om hur den rådande coronapandemin personligen påverkat Neuromedlemmarnas rehabilitering. Det handlar bland annat om rehabförluster som kan bli väldigt svåra att återhämta

Coronapandemin påverkar föreningslivet kring Neurodagen

Normala år brukar föreningslivet inom Neuro bjuda på en uppsjö av aktiviteter runt om i landet kring den årliga Neurodagen 28 september. I år har aktiviteterna påverkats mycket av det rådande läget med coronapandemin men det är ändå några föreningar som planerar aktiviteter på plats lokalt men också digitalt via webben.

Spännande Neurostödd forskning kring behandling mot ALS

Två nya forskningsstudier kring tänkbara framtida genterapibehandling för ALS visar lovande resultat, enligt professor Peter Andersen, ALS-specialist vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Neuro stödjer denna forskning.
Det handlar om två First-In-Human experimentella genterapistudier på patienter med ALS förorsakad av mutation i SOD1 genen. Huvudsyftet med studierna var enligt professor Peter Andersen, att utvärdera säkerheten för två olika genterapimetoder och ta reda på vilken dos som behövs.
'

CMT-dagar för utbyte och ny styrka

I augusti möttes för första gången närmare 20 personer från hela landet med den sällsynta neuromuskulära diagnosen CMT (Charcot-Marie-Tooth), en variant av neuropati. De fick mer kunskap om diagnosen och kunde utbyta erfarenheter med varandra. Kontakten skapades via facebookgruppen CMTSverige och initiativet att träffas togs av Eva-Lena Kjellsson från Neuro Kronoberg i samarbete med Stiftelsen Valjeviken.

 

Framflyttat datum för förbundskongressen år 2021

Med anledning av den rådande Coronapandemin flyttas förbundets kongress år 2021 fram tre månader. Det nya datumet för kongressen är 10 - 12 september år 2021, berättar kongressgeneralen Roger Lindahl Neuro.

Bli medlem och få Reflex Magasin direkt hem!

Bli medlem i Neuro och ta emot medlemstidningen Reflex Magasin direkt hem i brevlådan! Du kan också läsa Reflex Magasin som taltidning. Anmäl dig för taltidning via mejl reflex@neuro.se eller ring redaktören 0760017014

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!