Vänligen godkänn marketing cookies för att kunna se videon

Nytt nummer av Reflex Magasin om engagemang genom Neuro

Här är en kort videopresentation av nya numret av Reflex Magasin nummer 3-2021, medlemstidningen i Neuro: Om Neuros viktiga anhörigstöd, om att smygträna prestationslöst i vardagen, om årets Neurorapport som pekar på stora brister när det gäller neurologisk rehabilitering och om Neuros historiska kongress 2021.

Engagemang genom Neuro är temat för detta nummer av Neuros medlemstidning och här är något av det omfattande innehållet:


Utbyggt anhörigstöd viktigt för Neuro

Neuros förbundsstyrelse har tack vare extra statsanslag, beslutat att starta ett utvecklingsprojekt för att ytterligare utveckla vårt anhörigstöd:
– De anhöriga är en stor grupp människor som gör stora vårdinsatser,
men ofta blir bortglömda. Och för att kunna vara en bra anhörig kräver det
att man får stöttning på olika sätt och den hjälpen vill nu Neuro utveckla,
säger Eva Helmersson, projektanställd av Neuro för detta arbete.


Neuro med när Funktionsrätt Sverige ingår i Försäkringskassans funktionshinderråd

Försäkringskassans funktionshinderråd har ett mycket viktigt arbete och där är nu Neuro med, som en av suppleant-representanterna från ”paraplyorganisationen” Funktionsrätt Sverige.
–Vi hoppas där kunna föra fram våra medlemmars synpunkter, hoppas Maria Lillieroth, ombudsman för juridisk rådgivning på Neuro.


”Tränar du, så kan du fungera i vardagen”

För att kunna leva ett bra liv med en neurologisk diagnos krävs en fungerande och långsiktig rehabilitering, något som många inte fått under coronapandemin. Men det går att påverka skeendet.
Förbundskongressledamoten Maria Eriksdotter, själv diagnostiserad med MS och ordförande för Neuro Piteå Älvdals styrelse, berättar om vad som krävs.


Historisk digital förbundskongress

Den 21 augusti startade Neuros förbundskongress 2021, som avslutas den 12 september. Under perioden möts ombuden från Neuros föreningsliv digitalt för att fatta beslut om framtiden och det arbete som Neuro kommer att prioritera de kommande fyra åren.
Tillförordnad Kongressgeneralen Caroline Kåhre berättar om hur den digitala kongressen går till.


Medlemmarnas svar visar på stora rehabiliteringsbrister

Årets Neurorapport visar tydligt att tillgången till neurologisk rehabilitering i Sverige är mycket ojämlik.
– Tyvärr ser vi också att alltför få rehabiliteringsplaner följs upp efter en avslutad rehabiliteringsperiod. Bara tio procent av de svarande i vår medlemsundersökning har en rehabiliteringsplan som är aktuell. Klart undermåligt, konstaterar Lise
Lidbäck, förbundsordförande.

 

 

 

Foto och en StoryKit-produktion av Reflex Magasins redaktör Håkan Sjunnesson
reflex@neuro.se

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!