En medelålders man med en skylt
En patientföreträdare är en person med egen erfarenhet av att vara patient eller närstående. Foto: Peder Björling.

Ny utbildning för patientföreträdare ska förbättra vården

, Alfred Skogberg

Hej Anne Stiernquist, projektledare på Funktionsrätt Sverige! Nu lanseras en Patientföreträdarutbildning. Berätta, vad är det och vad går den ut på?

- En patientföreträdare är en person med egen erfarenhet av att vara patient eller närstående. Denne representerar en större grupp patienter för att förbättra hälso- och sjukvården. Och våra medlemsförbund vill förstärka företrädarrollen i sina förbund, föreningar och patientgrupper. Det är en stor förändring i vården som pågår i omställningen till god och nära vård. Patientperspektivet behövs i detta för att gemensamt utveckla vården.

- Vården och beslutsfattare efterfrågar alltmer våra patienters och närståendes erfarenheter. De har insett att vården kan bli bättre tillsammans med oss.

- Vi har idag duktiga patientföreträdare, till exempel Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck. Hon är med i en av våra utbildningsfilmer. Målet med utbildningen är att få fler och kunniga patientföreträdare med olika erfarenheter av vården som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sitt förbund, förening, patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Vilka kan gå kursen?

- Utbildningen vänder sig i första hand till medlemmar, närstående, förtroendevalda och övriga aktiva i något av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund.

- Alla som är intresserade av företrädarrollen kan gå utbildningen, men det är förbunden, föreningarna och patientgrupperna som utser sina företrädare. Ta gärna kontakt med din förening eller patientgrupp och tala om att du vill, eller att du har gått utbildningen.

Var hittar man den?

- Information om innehåll i kursen samt länk till utbildningen kommer att finnas på Funktionsrätt Sveriges webbsida.

- Själva utbildningen finns på en lärplattform. I den kan deltagarna se filmer, göra övningar, reflektera och svara på quizfrågor med mera.

Vad lär man sig?

- Utbildningen är indelad i fem moduler. Filmer blandas med fakta, tips, reflektioner och övningar.

Utbildningens fem moduler:

  1. Uppdraget att vara patientföreträdare. Vi möter patientföreträdare, får tips och råd.
  2. Patientperspektivet och det svenska sjukvårdssystemet. Vi lär oss mer om vårdens organisation, personcentrerad vård, god och nära vård.
  3. Hur ett möte med beslutsfattare ska bli så framgångsrikt som möjligt. Att vara lösningsorienterad. Vi får ta del av en beslutsfattares syn på samverkan med patienter.
  4. Berättandet - Mark Levengood delar med sig av sina tips – hur du kan utgå från din individuella erfarenhet, men belysa en situation som är relevant för fler i din patientgrupp, förbund etcetera.
  5. Funktionsrätt Sverige, 50 förbund som samverkar, varför vi behövs, vår vision, viktiga frågor.

Varför är utbildningen viktig?

- Vill vi samarbeta med vården och beslutsfattare och utveckla vården tillsammans, då måste vi vara kunniga och insatta i vårt uppdrag som företrädare. Vi behöver utveckla vår roll och uppgift och vara ”experter” på att vara patienter. Dessutom behöver vi vara en trovärdig företrädare för många patienter och närstående.

Vilka har tagit fram kursen?

- Initiativ till utbildningen togs av Funktionsrätts styrelses kluster för jämlik hälsa.
Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige har i samarbete med företrädare; Lise Lidbäck, Neuro, Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet, Inger Ros, Riksförbundet Hjärt-lung, Maritha Sedvallson Astma-allergiförbundet och Thomas Magnusson, Diabetes Sverige. En tjänstemannagrupp med representanter från ovanstående förbund har också bidragit med sin kunskap i arbetet.
Vi har under 2021 - 2022 fått stöd av Vinnova, SWElife och regeringen för att ta fram och utforma utbildningen.

Hur kan jag gå utbildningen?

- Du kan gå digitalt och studera på egen hand. Det går också att ses på fysiska träffar genom studiecirklar, kurser, som anordnas av ditt förbund, föreningen eller i samarbete med studieförbund och folkhögskolor. Du kan också gå en hybridutbildning. Det innebär att du ser vissa delar digitalt på egen hand hemma. Du träffar andra digitalt eller fysiskt för att göra övningar och för att ta del av andras erfarenheter och berättelser. Studiehandledning kommer att tas fram för fysiska och hybrida träffar.

Dessa bör gå utbildningen

- Du som är intresserad och vill veta mer. Du som är ny företrädare eller står inför ditt första uppdrag. Och även du som är en erfaren och van företrädare kan titta på utbildningen och få nya tankar och tips, eller bara bekräftelse på att du kan det här!