Två personer, en kvinna och en man, bakifrån, som promenerar bredvid ett vattendrag. Foto.
Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Nu satsar vi lite extra på dig som är anhörig

Att vara anhörig eller närstående till en person som drabbats av en neurologisk diagnos - kan vara tufft och utmanande. Samtidigt är det lätt hänt att den anhörige glöms bort. Därför satsar Neuro just nu lite extra på dig som är anhörig.

Med anhörig menar vi både anhöriga och närstående, till exempel partner, förälder, barn, arbetskamrat eller vän. En mycket viktig grupp som ibland blir lite bortglömd. För det är tungt även för den anhörige eller närstående när någon vi står nära drabbas av en neurologisk sjukdom eller skada.

2021 startade vi projekt anhörigstöd. Projektledare för satsningen var Eva Helmersson och några av er kanske känner igen henne som diagnosstödjare. 

Vi erbjuder även anhörigstöd, motsvarande diagnosstöd, med engagerade stödjare att samtala med. Dessa stödjare behöver inte vara diagnosspecifika utan här är det att vara anhörig och närstående som står i fokus.

Vi arrangerar också digitala träffar med olika föreläsningar och samtal.