Två händer som håller i en bilratt.
”Det kan inte vara rimligt att Teres ska avstå från att gå på toaletten eller äta bara för att hon behöver göra en resa” hävdade rättsombudet i överklagan. Foto: CC0 | Dreamstime.com

Nu kan Teres köpa elbil och anpassa den

Försäkringskassan tyckte inte att hon uppfyllde kraven för att beviljas bilstöd. Men med hjälp av Neuros rättsombud kunde Teres överklaga till förvaltningsrätten, som gav henne rätt. Försäkringskassan valde att inte överklaga utan har nu betalat ut både grundbidrag och anpassningsbidrag.

Teres*, som är i 45-årsåldern, har sedan cirka 10 år stora belastningsrelaterade smärtor i fötterna. Hon ansökte hos försäkringskassan om bilstöd; dels om ett grundbidrag för delfinansiering av inköp av en bil, samt även ett anpassningsbidrag för att kunna installera handreglage i bilen.

Försäkringskassan ansåg att det medicinska underlaget inte visade att Teres hade stora svårigheter att förflytta sig på egen hand, och inte heller att hon hade stora svårigheter att anlita allmänna kommunikationer. Detta är ett grundkrav för att beviljas bilstöd.

Försäkringskassan beslutade därför i februari 2017 att neka Teres bilstödet. Efter att Teres begärt omprövning beslutade försäkringskassan under sommaren 2017 att inte ändra beslutet.

Du är inte ensam – bli medlem i Neuro

Teres fick hjälp av Neuros rättsombud som blev hennes ombud vid överklagan till förvaltningsrätten.

Teres beskrev hur hon med rullstol klarade att förflytta sig under några minuter, ca 100 meter, innan smärta i axlar, rygg och nacke ökade. Eftersom bilkörning med fotpedal innebär en statisk belastning av fötterna som leder till en ökad smärta, klarar hon inte att köra bil om den inte är anpassad med handreglage.

Rättsombudet hänvisade bland annat till läkarintyg från oktober 2016. I detta hade en överläkare vid smärtklinik beskrivit att Teres besvär är sådana att hon inte klarar av att åka kollektivt, eftersom hon enbart kan gå en kortare sträcka.

Detta förtydligades och bekräftades även av fysioterapeut i maj 2017. Efter gångtester konstaterade fysioterapeuten att Teres klarade att gå 15 meter utan paus. Redan denna korta gångsträcka gjorde att hon var tvungen att sätta sig ner och vila sina fötter i minst 30 minuter. Detta visade, enligt fysioterapeuten, att det inte var praktiskt genomförbart för Teres att åka kollektivt. Teres kunde på grund av smärtorna inte belasta sina fötter, vilket skulle bli konsekvensen om hon blev stående i kö eller när det inte finns någon ledig sittplats.

Begränsat antal steg per dag

Rättsombudet beskrev i överklagan hur Teres bara hade ett begränsat antal steg till sitt förfogande varje dag innan smärtorna blev alltför svåra. Dessa få steg behövde hon för att klara grundläggande behov, hygien och för att tillreda måltider vilket också styrktes av intyget från fysioterapeuten.

”Det kan inte vara rimligt att begära att Teres ska avstå från att gå på toaletten eller äta bara för att hon behöver göra en resa” hävdade rättsombudet i överklagan.

Rätt till bilstöd

Förvaltningsrätten gav i sin dom som kom hösten 2018, efter ett drygt år, Teres rätt. Domstolen ansåg det visat att hon har besvär som är så pass allvarliga och frekventa att hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand och att använda sig av allmänna kommunikationer.

Terese fick därför rätt till bilstöd, varpå förvaltningsrätten återförvisade ärendet till försäkringskassan för bedömning angående övriga förutsättningar för bilstödet.

Försäkringskassan överklagade inte domen vidare till kammarrätten, utan betalade ut grundbidrag och anpassningsbidrag. Med hjälp av dessa har Teres nu kunnat köpa en elbil som ska anpassas med handreglage samt takbox till rullstol.

* Texten bygger på ett verkligt fall, men Teres heter egentligen något annat och personen på bilden har inget samband med texten.

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Prenumerera på Neuroförbundets nyhetsbrev

Anmäl dig här

Genom att anmäla mig till Neuroförbundets nyhetsbrev godkänner jag att mina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR och Neuroförbundets integritetspolicy (neuro.se/integritet)

Var god ange en giltig e-postadress

Prenumerera