Bild på olika exempel på artiklar i Reflex Magasin nr 4 2018
Omslagsfoto Reflex M på Soki Choi: Stefan Tell. Foto övriga bilder: Håkan Sjunnesson

Nu hos läsarna, Reflex Magasin 4 2018 med tema - Så kan du påverka!

, Håkan Sjunnesson

Neuros vällästa medlemstidning Reflex Magasin nummer 4-2018 har nu nått ut till alla läsare runt om i landet. Och det är som vanligt en tidning fylld av intressanta artiklar; om tarmbakteriernas betydelse för hjärnans hälsa, forskning om diagnosen polyneuropati. Dessutom flera artiklar om hur engagerade Neuromedlemmar med kamp lyckats få igenom storverk lokalt på olika sätt.

Den bärande artikeln i Reflex (Mag)asin handlar om just magen och hur vi kan sköta vår tarmbakterieflora för att må bra och motverka flera sjukdomar. Föreläsaren och författaren Soki Choi är intervjuad och hon har sammanställt forskningsstudier och över 400 vetenskapliga forskningsartiklar om varför tarmbakterierna avgör din hjärnas hälsa.

Hennes bok "Kimchi och Kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din hjärna" toppar hösten 2018 boklistorna i Sverige.  
  Sambandet mellan tarmbakterierna, tarmen och hjärnan har de senaste åren studerats med allt större intresse. Resultaten pekar mot att det verkligen tycks finnas ett tydligt samband mellan tarmbakterier och god hjärnhälsa.
Soki Choi är föreläsare, författare och har en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Hon har noga gått igenom över 400 vetenskapliga artiklar om detta ämne och publicerar sina slutsatser i sin populära bok.

Påverkar Alzheimer, Parkinson & autism

- Kimchi och kombucha är båda supertrendiga probiotiska hälsofavoriter från mitt andra hemland Korea. Med över 100 miljarder gynnsamma bakterier per gram kallas kimchi redan för vårt nya superfood, säger författaren Soki Chois. Hon hävdar att massiv forskning visar att bakteriefloran i tarmen spelar en stor roll för vårt immunsystem.

Den senaste forskningen avslöjar att bakterier dessutom verkar spela en kritisk roll för psykiska och neurologiska sjukdomstillstånd som alzheimer, parkinson, autism, adhd, stress, ångest och depression.
Föreläsaren, författaren och ”bakterieprofeten” Soki Choi berättar i intervjun engagerat om den mikrobiotiska revolutionen och forskningen om hur den så kallade microbiota-gut-brain-axeln påverkar hjärnans hälsa.

-Det här handlar i grunden om en retrospektiv upptäckt av kroppens egen intelligens. Upptäckten av tarmflorans betydelse har gjort att den sedan 2008 klassas som ett nytt organ, mikrobiomet, säger Soki Choi.
-Tarmbakterierna är våra "minidoktorer" och vi har genom de goda bakterierna i tarmen alla en egen läkemedelsfabrik. Både dopamin och måbra-hormonet serotonin tillverkas i tarmen. Liksom adrenalin och noradrenalin som behövs för att hantera stress och Gaba som lugnar nervsystemet.

Vill lösa gåtan idiopatisk polyneuropati

Forskningsartikeln i Reflex 4-2018 handlar om neuropati. Det är ett sjukdomstillstånd som handlar om skador på kroppens perifera nerver, vilket ger känselbortfall och andra problem. Inom detta relativt lite beforskade område har neurologen Rayomand Press ett specialintresse, nämligen att lösa gåtan om varför den oförklarliga idiopatiska polyneuropatin uppstår. Och nu har forskningen om neuropati fått ett rejält tillskott genom Neurofondens utdelning 2018.

Neuropati är ett sjukdomstillstånd som går ut på skador på kroppens perifera nerver, det vill säga de långa nerver som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen. Fintrådsneuropati är när de fina nervtrådarna ut i huden påverkas.
Vid polyneuropati är det de långa nervtrådarna till fötter och händer som påverkas och man tappar känseln i just fötter, underben och händer.

Men polyneuropatin kan också drabba det autonoma nervsystemet som styr olika processer inne i kroppen som vi inte med viljan kan styra över.
Symtomen kan till exempel bli; känselbortfall, extrem svettproduktion, muntorrhet, ögontorrhet, förstoppning, urinträngningar, problem med blodtrycket och erektionsproblem. Symtomen vid fintrådsneuropati är känselstörning i huden som kan uppstå på olika ställen av kroppsytan, dock oftast i händer och fötter. Muskelsvaghet ingår inte i fintrådsneuropatier, men autonoma symtom är vanliga.

 

Fixade jourreparationer för elrullstolar 

Efter enträget lobbyarbete har Jens Sahlin, medlem i Neuro gått i spetsen för att få till jourreparationer på elrullstolar i hela Västra Götaland. Många år i ohälsosam metallarbetarmiljö märks tydligt i Jens Sahlins kropp, som idag är nästan helt förlamad.
-Jag hostade upp brunt slem varje kväll som svetsare på Uddevallavarvet. Men gubbarna sa att ”Äh, det är ingen som har dött av lite svetsrök”. Nästan alla de kollegorna är döda.

Det här är en berättelse om vilket storverk en medlem i Neuro tillsammans med sin lokalförening kan åstadkomma.
-Elrullstolen är idag mitt och mångas allt för att kunna vara aktiva ute i samhällslivet. Stolarna måste fungera. Därför behövs verkligen denna jourreparationsverksamhet som beviljats i alla Västra Götalands 48 kommuner. Men få känner till denna viktiga hjälp och det här borde införas i hela landet, tycker Jens Sahlin.


Kulturarbetare i vården trots ovanlig neurodiagnos

Ann Augustsson i Karlstad trotsar vardagens mödor med en sällsynt neurologisk diagnos. Den punkterade 24 års arbete som undersköterska men efter tre års sjukskrivning fick hon en ny jobbchans och är sedan 11 år kulturarbetare i vården. En ren rehabilitering för henne tillsammans med vattengymnastik och hästburen rehabilitering.

På rätt sida om hjälp för den anhörige

Neuroförbundets rättsombudskoordinator Magnus Andersson skriver i detta nummer På rätt sida i Reflex M om hjälp till anhöriga. En neurologisk sjukdom eller skada påverkar även anhöriga på olika sätt. Många anhöriga som kontaktar Neuro beskriver hur de tvingas ta itu med både yttre och inre krav på att räcka till. Oro inför framtiden och svårigheter kring att förhålla sig till såväl sjukdomen som partnern är vanliga, förutom de olika praktiska frågor som behöver hanteras. Men för den som är medlem i Neuro finns det olika former av råd och hjälp att få tillgång till.

Vid sidan om de olika samhällsstöd som denna artikel handlar om, kan det vara värt att nämna att du som anhörig kan få stöd kring din egen situation. De olika neurologmottagningarna eller sjukhusen har ofta kuratorer man även som anhörig kan vända sig till. Även hos många vård- eller hälsocentraler där man bor kan man få träffa kurator eller psykolog. Det är inte alltid som väntetiden hos dessa behöver vara så lång.

I juni skickade Neuro ut en enkät till våra cirka 1 600 anhörigmedlemmar. Bland de svarande uppgav nästan 40% att de i sin roll som anhörig önskade ”hjälp av juridisk karaktär kring att få stöd från samhället såsom sjukpenning, hemtjänst, avlösning, hjälpmedel etc.” Vad kan då samhället bistå den anhörige med, frågar sig Andersson och lägger ut texten i sin artikel.

Hensmåla Triathlon stödjer nya als-centret

För sjätte året i rad arrangerades Hensmåla Triathlon 2018. I år blev överskottet 125.000 kronor som via Neurofonden slussats vidare till det nystartade kliniska als-forskningscentret för alla als-patienter i landet, på Karolinska sjukhuset.

Neurodagen 2018 runt om i landet

I anslutning till Neurodagen den 28 september arrangerar Neuros lokala och regionala föreningar olika aktiviteter för inspiration och kunskap om att leva med en kronisk neurologisk diagnos. Såväl medlemmar som intresserade från allmänheten deltog i ett trettiotal aktiviteter på olika platser i Sverige. Neurodagen firar vi för att det var dagen då Neuro (Neuroförbundet) bildades för 61 år sedan.

 Om du vill läsa Reflex Magasin...

Om du vill läsa hela Reflex Magasin 4 2018 är det bara att bli medlem i Neuro så kommer tidningen hem till dig och kommande nummer.

Omslagsfoto Reflex M på Soki Choi: Stefan Tell. Foto övriga bilder: Håkan Sjunnesson

 

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Stöd oss

Ge ett bidrag till kampen mot neurologiska sjukdomar.

Ge en gåva

Stöd oss

Din gåva gör att vi kan fortsätta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter och rättigheter.

Ge en gåva idag!