Porträtt på Lise Lidbäck
Lise Lidbäck direkt in på plats 33. Foto: Håkan Sjunesson

Neuros ordförande Lise Lidbäck tar plats på Maktlistan

, Mattias Nordgren

Med en placering som nummer 33 när Dagens Medicin listar sjukvårdens 100 mäktigaste, får Neuro en starkare röst, och det betyder samtidigt en starkare röst för Neuros medlemmar och för den personcentrerade neurosjukvården.

Hur känns det, Lise Lidbäck?

- Det känns givetvis otroligt roligt och hedrande att ha fått en plats på listan. Tidigare i våras kvalade vi även in på Medtech Magazines Maktlista. Patientrepresentationen har varit väldigt knapp på olika maktlistor genom åren och det faktum att vi nu tar plats, visar att Neuros gemensamma och intensiva arbete når ut till många.

Vad betyder det här för Neuros medlemmar?

- Det är tydligt att Neuro är alltmer efterfrågade i olika sammanhang och uppfattas som ett modernt "spetsigt" förbund som är intressanta att samverka med och som är lösningsfokuserade. En plats på listan förstärker vårt varumärke och våra plattformar på många sätt. En starkare röst för Neuro innebär en starkare röst för Neuros medlemmar och för neurologin.

Vad vill du använda din makt till att förändra?

- Som Neuros ordförande har jag fått medlemmarnas mandat att driva våra frågor. Med det vill jag säga att den verkliga makten finns hos våra medlemmar och inte hos mig som en enskild person. Kongressen har varit tydlig - vi skall prioritera en jämlik Neurosjukvård, forskning och rehabilitering.

- Det finns så många viktiga frågor - just därför är det viktigt att kunna prioritera. Alla våra medlemmar - både dagens och morgondagens kommer att gynnas av en jämlik personcentrerad neurosjukvård och att vi hjälper forskningen att uppnå nya landvinningar.

- En livslång och individuellt inriktad rehabilitering är också en viktig förutsättning för oss alla för att få livet med en neurologisk diagnos att fungera. Det är också viktigt att poängtera - bakom platsen på maktlistan finns ett helt fantastiskt förbund. Utan ett engagerat föreningsliv och fantastiska medarbetare skulle en placering inte vara möjlig. Ensam är inte stark, utan som vi brukar säga på Neuro: Tillsammans är vi starka!

Listan toppas av socialminister Annika Strandhäll

Dagens Medicin rankar årligen de hundra mäktigaste personerna inom vården i Sverige. Listan sammanställs av tidningens redaktion med utgångspunkt från bakgrundssamtal med ett stort antal bedömare av svenska sjukvård. I år har även läsarna fått tipsa om personer de vill se på listan. Formell position, sidouppdrag, resultat av den egna verksamheten, informellt inflytande, personlig status, personliga kontakter och genomslag i opinionen är några av de kriterier som bedöms.

Ur Dagens Medicin:

"Jag tror inte att en ensam människa kan ha makt”

Lise Lidbäck, välartikulerad ordförande för Neuro och ny på listan, tror på kraften i samarbete och samverkan. Samtidigt vet hon precis vad hon vill.

– Vi vill inte vara en reaktiv krav­maskin som går till olika makt­havare. Jag tror stenhårt på dialog och på att mötas, gärna i oväntade konstellationer, för det är då det uppstår dynamik, det är då vi verkligen kan åstadkomma förändring, säger hon.