porträttbild av Lise Lidbäck förbundsordförande för Neuro
- Vår placering på DM:s vårdmaktlista igen visar tydligt att Neuro är alltmer efterfrågade i olika sammanhang och uppfattas som ett intressant lösningsfokuserat förbunds att samverka med. Foto: Håkan Sjunnesson / Neuro

Neuros ordförande Lise Lidbäck klättrar på vårdens maktlista

I fjol nominerades och valdes Neuros ordförande Lise Lidbäck in för första gången på tidningen Dagens Medicins maktlista, som en av landets 100 mest inflytelserika personer i vården. I år klättrar hon och går från nummer 33 till nummer 24.

Dagens Medicins årliga vårdmaktslista är en viktig indikator på vem som har inflytande inom vården. En maktlista som tidigare har dominerats av politiker, läkare och vårdlobbyister. Få personer har funnits med som representerar det som vården är till för, nämligen patienterna. I år och förra året bidrog Neuros ordförande Lise Lidbäck till att bryta den tidigare dominansen. Neuros arbete att med hjälp av Neurorapporten lyfta patienternas kunskap och möjlighet att bidra till vårdens, och i synnerhet neurologins, utveckling ger resultat.

”När Neuro klättrar på vårdmaktlistan visar det på att våra medlemmars röst har ett ökat inflytande på den personcentrerade neurosjukvården” säger Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

Efterfrågan av Neuros kunskaper och samverkan har ökat från flera håll de senaste åren.  På olika seminarier, debatter och föreläsningar har Lise Lidbäck lyft medlemmarnas intressen och visat på var det kan finnas lösningar. En unik kunskap som allt fler vill ta del av för att utveckla vården.  

Fokus på Neurosjukvård, forskning och rehabilitering
”Bakom min plats på maktlistan finns ett fokuserat Neuro. Kongressen har varit tydlig - vi skall prioritera en jämlik neurosjukvård, neurologisk rehabilitering och forskning. Tydligt fokus tillsammans med ett engagerat föreningsliv och fantastiska medarbetare har möjliggjort Neuros ökade inflytande” säger Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

”Alla våra medlemmar - både dagens och morgondagens kommer att gynnas av en jämlik personcentrerad neurosjukvård, individuellt inriktad rehabilitering samt att vi hjälper forskningen att uppnå nya landvinningar. Viktiga förutsättningar för att få livet med en neurologisk diagnos att fungera” säger Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

Också på Medtech Magazines Maktlista
”Patientrepresentationen på vårdens maktlistor har genom åren varit liten. Det faktum att Neuro nu tar plats på flera, visar att Neuros gemensamma och intensiva arbete att lyfta patientens kunskap ger ökat inflytande inom vården” säger Lise Lidbäck, Neuros förbundsordförande.

Fakta om Dagens Medicins maktlista:

  • Sedan 1996 har Dagens Medicin publicerat listan över vårdens mäktigaste.
  • Maktlistan bygger på bakgrundssamtal med över 40 kännare av svensk sjukvård. Bedömningen på listan ska spegla både formell makt och informellt inflytande.
  • Vissa personer som har ett stort indirekt inflytande över vården, som statsministern och finansministern, saknas för att de inte har mer inflytande över vården än över andra sektorer i samhället.

Innehållsansvarig: Håkan Sjunnesson

Vill du veta mer?

Nyhetsbrevet kommer en gång i månaden och innehåller nyheter från vår verksamhet och information om aktuell forskning inom neurologi.

Ja, tack!

Bli medlem idag!

Rådgivning & stöd, gemenskap och opinionsbildning. För 32 kronor i månaden.

Jag vill gå med idag!

Neuroförbundet som podd

Möt människor som lever med, forskar om, eller berörs på andra sätt - av neurologiska diagnoser.

Lyssna på Neuropodden