Lise Lidbäck pratar i en mikrofon. Foto
Att ta plats på Dagens Medicins vårdmaktlista är en tydlig indikator på att Neuro når ut. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro

Neuros ordförande – en av de viktigaste i vårdmaktsverige

, Alfred Skogberg

För tredje gången är Neuros ordförande Lise Lidbäck med på Dagens Medicins maktlista över vem som har störst inflytande inom vården. Det befäster Neuros position som en mycket viktig röst för personer med neurologiska diagnoser och deras anhöriga.

I årets vårdmaktlista som tidningen Dagens Medicin publicerar i dag hamnar Neuros ordförande Lise Lidbäck på plats 35 av 100 med motiveringen: ”En av de patientföreträdare som talar ”oftast och klokast” enligt andra makthavare. Rankas tillsammans med Sara Riggare som en av de viktigaste patientföreträdarna. En resonerande ledstjärna som varit tydlig i sin kritik av informationen till olika riskgrupper under pandemin. Hon driver också frågan om ojämlika regler kring kostnader för hjälpmedel. Det är helt enkelt viktigt för andra makthavare att hon finns med i debatten.”

Neuroförbundet når ut

Att ta plats på Dagens Medicins vårdmaktlista är en tydlig indikator på att Neuroförbundet når ut.

- Jätteroligt! Det visar verkligen att Neuroförbundet är en röst många lyssnar på, säger Lise Lidbäck, Neuros ordförande.

Genom att regelbundet synas i debatter, samarbeten, föreläsningar och medieinslag driver Neuroförbundet frågor om hur personer med neurologiska diagnoser och deras anhöriga ska få adekvat stöd. Många av organisationens medlemmar har haft det oerhört tufft under coronapandemin med eftersatt rehabilitering och sämre ekonomi som följd. Neuroförbundet och Lise Lidbäck har gång på gång synliggjort hur organisationens medlemmar påverkats av bland annat pandemin och andra konsekvenser av politiskt fattade beslut. Ett arbete som ger resultat.

- Vi är oerhört glada över att många lyssnar på oss så att våra medlemmar kan få ett bättre liv. Men bra kan bli bättre. Det finns mycket som måste göras så att vi kan säkerställa att personer med neurologiska diagnoser och deras anhöriga kan leva så bra liv som möjligt, säger Lise Lidbäck.

Alla ska ha rätt till en bra neurosjukvård

Något av det Neuroförbundet vill förbättra är bland annat den så kallade postnummerproblematiken. Alla som behöver, ska ha rätt till en bra neurosjukvård, individuellt utformad rehabilitering, hjälpmedel och insatser efter behov - oavsett var i landet de bor.

- Så är det inte i dag och därför intensifierar vi nu vårt arbete med att synas i debatten så att Neuros medlemmar hörs ännu mer, säger Lise Lidbäck.

Neuros 13 000 medlemmar har stora erfarenheter av hur det är att leva med eller nära någon som har en neurologisk diagnos.

- Vi lyssnar regelbundet på våra medlemmar. Vi identifierar behoven och lyfter lösningarna. Det gör vi gärna i samarbete med andra aktörer. På så sätt kan vi påverka än mer. Det i sin tur stärker både oss själva och andra och bidrar till att Neuro synliggör behoven hos de cirka 500 000 människor i Sverige som lever med en neurologisk diagnos, säger Lise Lidbäck.