Porträttbild på Lise Lidbäck. Foto.
– När det gäller rehabiliteringen skulle det behövas någon form av nationell samordning som tog ett helhetsgrepp över rehabiliteringsbehovet i hela landet. Och exempelvis nationella riktlinjer, säger Lise Lidbäck. Foto: Håkan Sjunnesson, Neuro.

Neuro tillsammans med andra patientföreträdare varnar för ökad vårdskuld

Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin, varnar patientorganisationerna. De efterlyser en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.

– Vi ser jätteallvarligt på vårdskulden, vi vill också gå steget längre och prata om en vårdförlust, det vill säga en skuld som inte kan betalas tillbaka någonsin. Vi är rädda att personer med kroniska livslånga diagnoser riskerar en försämrad hälsa som inte går att återställa, säger Lise Lidbäck, ordförande i patientorganisationen Neuro.

Neuro gör återkommande undersökningar om hur länge medlemmarna får vänta på vård. I den senaste rapporten från 2019 hade 30 procent av dem som svarade fått vänta i mer än ett år på en diagnos.

Vårdskulden får konsekvenser

– Det får naturligtvis konsekvenser för till exempel en diagnos som MS, där vi vet att ju tidigare behandling sätts in, desto bättre blir utfallet, säger Lise Lidbäck.